Městská knihovna Kraslice bude dne 23. a 27. prosince 2019 pro veřejnost uzavřena.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty na připravované akce


Den otevřených dveří 30. listopadu 2019.

V sobotu 30. 11. 2019 se u příležitosti Dne pro dětskou knihu konal v Městské knihovně v Kraslicích Den otevřených dveří. Dětské oddělení bylo otevřeno od 9.00 do 12.00 hodin. Návštěvníci mohli využít roční registraci zdarma pro dětské čtenáře, prohlídku oddělení a seznámení se službami. Během dopoledne děti tradičně tvořily dětských kalendář na rok 2020. Každý měsíc bude dětské oddělení knihovny zdobit jedna vymalovaná princezna. Paní knihovnice přečetla dětem příběh o zachráněných Vánocích a všichni společně jsme pak po větách přečetli vánoční příběh o pejskovi.

Za literární část 15. ročníku soutěže Pohádkový podzim byly odměněny dvě děti se stejným počtem bodů. Obrázky na téma kouzelný pohádkový strom si můžete prohlédnout v 1. patře knihovny do konce tohoto roku.

Přestože se akce zúčastnilo jen málo dětí, strávili jsme všichni příjemné dopoledne.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna – podzim.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se v knihovně konala další z knihovnických dílniček. Tentokrát si děti mohly vyrobit podzimního panáčka z pivní lahve. Inspirací byl TOPP z nakladatelství Anagram, ve které jsou návody na různé postavičky ze sklenic. Děti si malou lahvičku zdobily různými látkami, přírodninami, zbylými odstřižky a za použití papírových dekorací a kolíčků vytvořily krásné podzimní panáčky. Poslouží jim jako dárečky pro maminky nebo jako výzdoba dětských pokojíčků.

Marta Maštalířová


Komiksové workshopy s panem Danielem Vydrou.

12. a 13. listopadu se v Městské knihovně v Kraslicích konaly celkem čtyři komiksové workshopy pro žáky 6. a 7. tříd 1. ZŠ Havlíčkova a 2. ZŠ Dukelská Kraslice. Spisovatel a scénárista Daniel Vydra seznámil děti s historií komiksu, kreslené karikatury a nejznámějšími komiksovými postavami a hrdiny. Předvedl pracovní postupy při tvorbě komiksových panelů a zásady psaní textu. V další části pak děti ve skupinách tvořily konkrétní příběh nebo například vymýšlely vtipný konec nedopsaných komiksových stripů. Některé skupiny převedly svůj příběh do divadelního představení, které ostatní velice pobavilo. Moc děkuji za příjemnou atmosféru během workshopů. Věřím, že to bylo pro všechny přínosné a že děti odešly obohacené o další zajímavé zážitky.

Marta Maštalířová


Výstava obrazů Rolfa Kroppa.

Ve středu 6. listopadu 2019 byla v Městské knihovně v Kraslicích slavnostně zahájena výstava obrazů a výtvarných prací kraslického malíře Rolfa Kroppa. Vernisáže se zúčastnilo mnoho hostů a pamětníků i žáků pana Kroppa, který by v listopadu tohoto roku oslavil významné životní jubileum. Výstava je ke zhlédnutí v přízemí Městské knihovny a potrvá až do 20. prosince 2019.

Marta Maštalířová


Povídání s paní Milenou Dohelskou.

31. října a 1. listopadu 2019 se v Městské knihovně setkali žáci čtvrtých a pátých tříd 2. ZŠ Dukelská Kraslice s paní Milenou Dohelskou. Paní Miluška je nevidomá a přijela si s dětmi povídat nejen o své knize Já a moje smečka, ale také o tom, jak vypadá její běžný život. Představila dětem některé pomůcky, které jí pomáhají se orientovat. Její vodicí pejsek byl pro děti zážitkem. Padlo i mnoho dotazů, na které paní Miluška velmi ráda odpověděla. Během besedy si děti samy přečetly ukázky z příběhů o pejscích. Součástí knihy jsou ilustrace Mgr. Barbory Brunnerové, které tímto děkuji za organizaci všech besed.

Marta Maštalířová


Podzimní dílnička.

V úterý 1. října 2019 se konala knihovnická dílna, které se zúčastnilo 6 dětí a 1 maminka. Tématem byla výroba visaček na dveře dětského pokojíčku. Děti si podle šablony vytvořily visačky, které pak různě vyzdobily, pokreslily a popsaly různými nápisy. Nápis NEVSTUPOVAT jasně vedl. Děkuji všem za milou atmosféru a těším se na příště.

Marta Maštalířová


Malá statistika za Týden knihoven (30. 9. 2019 – 4. 10. 2019).

Knihovnu navštívilo celkem 155 čtenářů, 34 uživatelů internetu, přihlásil se jeden dětský čtenář, čtenáři si vypůjčili celkem 316 knih a 51 časopisů, knihovnickou dílnu navštívilo 6 dětí a jedna maminka, uskutečnila se jedna literární beseda pro žáky 6. třídy 2. ZŠ Dukelská na téma části knihy, na výstavu z Her bez hranic se přišlo podívat asi 30 lidí a vyřídilo se 7 rezervací knih. Mnoho čtenářů také využilo vyhlášenou amnestii na pokuty za pozdní vracení.

Marta Maštalířová


Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka v kraslické knihovně.

V úterý 15. října 2019 se uskutečnily besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Děti z prvních tříd obou základních škol si mohly během pořadu „Pohádkové kreslení 3“ vyzkoušet dokreslování pohádkových postav a spoluvytvářet tak celý děj pohádky. Již tradičně pan Dudek děti pěkně rozparádil, že se doslova některé z nich válely smíchy. Bohužel odpolední představení „Cestovatelské kreslení“ navštívilo velmi málo dětí, ale ti, kteří přišli, se velmi dobře bavili. Procestovali jsme společně několik kontinentů a kreslili k nim typické obrázky. Moc děkuji oběma školám, že mi vyšly vstříc kvůli posunutým časům letošních vystoupení. Pan Dudek opět již po šestnácté nezklamal.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílnička v Týdnu knihoven 2019.

V úterý 1. října 2019 se konala knihovnická dílna, které se zúčastnilo 6 dětí a 1 maminka. Tématem byla výroba visaček na dveře dětského pokojíčku. Děti si podle šablony vytvořily visačky, které pak různě vyzdobily, pokreslily a popsaly různými nápisy. Nápis NEVSTUPOVAT jasně vedl. Děkuji všem za milou atmosféru a těším se na příště.

Marta Maštalířová


15. ročník Pohádkového podzimu.

Městská knihovna Kraslice vyhlašuje 15. ročník literární a výtvarné soutěže Pohádkový podzim. Soutěž je určena pro děti mateřských škol a děti 1. stupně základních škol. Začíná v pondělí 30. září 2019 a potrvá do 15. listopadu 2019. Podmínky soutěže jsou zveřejněny na plakátu, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 30. listopadu 2019, kdy bude v dětské knihovně Den otevřených dveří.

Marta Maštalířová


Michaela Fišarová v kraslické knihovně.

V úterý 17. září 2019 navštívila naší knihovnu spisovatelka pí. Michaela Fišarová. Děti ze čtvrtých a pátých tříd si poslechly velmi zajímavé povídání nejen o jejích knihách, ale také o její každodenní práci při jejich tvoření. Součástí pořadu bylo také vystoupení Miroslava Reila, který některé kapitoly z knih částečně četl a zároveň hrál. Děti si naprosto získal svým projevem a také velmi hlubokým silným hlasem. Děkuji oběma základním školám za milou spolupráci a připomínám, že knihovní fond byl obohacen dalšími autorčinými knihami a je možné si je už půjčit nebo zamluvit.

Marta Maštalířová


10. ročník soutěže Lesy kolem nás.

Městská knihovna Kraslice oznamuje, že v pátek 3. října 2019 od 16.00 hodin proběhne v sále Krajské knihovny v Karlových Varech slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Přesto, že se letos kraslické děti tentokrát neumístily na předních místech, moc jim děkuji za snahu a čas, který věnovaly svým obrázkům a prosím je, aby si v dětském oddělení vyzvedly malou odměnu.

Marta Maštalířová


Pasování prvňáčků na čtenáře.

Koncem června proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Toto pasování je završením projektu Knížka pro prvňáčka. Děti, které ukončí první třídu, získávají zdarma dětskou knížku, která je vytvořená pouze pro ně není tři roky k dostání na knižním trhu. Letošní titul má název „Kde se nosí krky“ od Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schultz. Za účasti hostů a rodičů děti na jednoduchých úkolech dokazovaly, že už skutečně umí číst. Nejdříve představily jednotlivá písmena abecedy, potom je zapisovaly do křížovky, přečetly pohádku po větách a nakonec vše ztvrdily čtenářským slibem. Paní učitelky ze všech zúčastněných tříd si také vše pečlivě připravily a za to jim moc děkuji. Děti kromě knížky také dostaly čtenářský deníček naruby, do kterého si budou zapisovat, kdo jim četl a jaké to čtení bylo. Na začátku příštího roku se s ním přijdou pochlubit, které knížky jim tam přibyly. Hlavním dárkem od knihovny je roční registrace zdarma, kterou mohou malí čtenáři využít do konce tohoto kalendářního roku.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic 2019 – čtvrté místo“

Letošní Hry bez hranic aneb knihovnice dětem se konaly v sobotu 25. května 2019 v Horním Slavkově. Jejich tématem bylo hornictví a historie města Horní Slavkov. Her se zúčastnilo celkem 14 knihoven Karlovarského kraje. Každé družstvo mělo 4 členy, připravilo si úvodní zdravici s kostýmem a připravilo se také na plnění vědomostních, pohybových i rukodělných úkolů. Na 11 stanovištích předvedlo např. skládání městského znaku, znalost rostlin a zvířat Slavkovského lesa, znalost jednotlivých nerostů, sestavení číselného kódu k pokladně, znalost výroby porcelánu a také některých mučících středověkých nástrojů. Součástí her bylo i správné doplnění pověsti O zazděném vozkovi nebo poskládání obrázku staré havířské štoly. Družstvo ve složení Adéla Brunnerová, Daniel Krásný, Jakub Pouzar a kapitán Samuel Kursa obsadilo v těžké konkurenci nádherné čtvrté místo. Ještě jednou moc blahopřeji a také děkuji za vzornou reprezentaci kraslické knihovny.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Schválený finanční plán na rok 2018