V době od 19. do 30. srpna 2019 bude knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakát: Výstava obrazů Mgr. Báry Brunnerové.


Plakáty: Lesy kolem nás - Prodloužení!


Pasování prvňáčků na čtenáře.

Koncem června proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Toto pasování je završením projektu Knížka pro prvňáčka. Děti, které ukončí první třídu, získávají zdarma dětskou knížku, která je vytvořená pouze pro ně není tři roky k dostání na knižním trhu. Letošní titul má název „Kde se nosí krky“ od Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schultz. Za účasti hostů a rodičů děti na jednoduchých úkolech dokazovaly, že už skutečně umí číst. Nejdříve představily jednotlivá písmena abecedy, potom je zapisovaly do křížovky, přečetly pohádku po větách a nakonec vše ztvrdily čtenářským slibem. Paní učitelky ze všech zúčastněných tříd si také vše pečlivě připravily a za to jim moc děkuji. Děti kromě knížky také dostaly čtenářský deníček naruby, do kterého si budou zapisovat, kdo jim četl a jaké to čtení bylo. Na začátku příštího roku se s ním přijdou pochlubit, které knížky jim tam přibyly. Hlavním dárkem od knihovny je roční registrace zdarma, kterou mohou malí čtenáři využít do konce tohoto kalendářního roku.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic 2019 – čtvrté místo“

Letošní Hry bez hranic aneb knihovnice dětem se konaly v sobotu 25. května 2019 v Horním Slavkově. Jejich tématem bylo hornictví a historie města Horní Slavkov. Her se zúčastnilo celkem 14 knihoven Karlovarského kraje. Každé družstvo mělo 4 členy, připravilo si úvodní zdravici s kostýmem a připravilo se také na plnění vědomostních, pohybových i rukodělných úkolů. Na 11 stanovištích předvedlo např. skládání městského znaku, znalost rostlin a zvířat Slavkovského lesa, znalost jednotlivých nerostů, sestavení číselného kódu k pokladně, znalost výroby porcelánu a také některých mučících středověkých nástrojů. Součástí her bylo i správné doplnění pověsti O zazděném vozkovi nebo poskládání obrázku staré havířské štoly. Družstvo ve složení Adéla Brunnerová, Daniel Krásný, Jakub Pouzar a kapitán Samuel Kursa obsadilo v těžké konkurenci nádherné čtvrté místo. Ještě jednou moc blahopřeji a také děkuji za vzornou reprezentaci kraslické knihovny.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna na téma Lesy kolem nás.

Ve čtvrtek 30. května se konala poslední dílnička v tomto školním roce. Byla věnována výtvarné soutěži Lesy kolem nás. Naše knihovna se do této soutěže přihlásila již podruhé. Děti malovaly les takový, jaký by měl být se vším, co do něj patří. Tématem celé soutěže je pomoci lesu a jeho obyvatelům. Během práce děti vytvořily společně strom, na nějž tiskaly korkovými špunty barevné listy. Dílnička byla tedy soutěžní a výtvarné práce postoupily do místního kola. Kdo by měl chuť se také zúčastnit, může si pravidla soutěže přečíst na našich webových stránkách. Obrázky odevzdávejte do 25. června 2019 v dětském oddělení knihovny.

Marta Maštalířová


Jarní dílnička

25. dubna 2019 se v knihovně sešly děti na jarní dílničce. Symbolem jara jsou určitě ptáčci a tak si děti podle kartónových šablon obkreslily a vystříhaly několik ptáčků, které potom omotávaly vlnou. Ptáček dostal spoustu ozdob ve formě malých kytiček, které si děti samy zkusily vytvořit pomocí speciálních razniček. Všem se práce vydařila a i v malé počtu byla dílnička moc hezká. Každý se odnesl nejméně 4 zápichy jako ozdobu do kuchyně nebo dárek pro maminku.

Marta Maštalířová


20. ročník výstavy „Kraslice v Kraslicích“

Od 11. do 14. dubna 2019 probíhal jubilejní 20. ročník výstavy „Kraslice v Kraslicích“. Návštěvníci si mohli prohlédnout zapůjčenou expozici velikonoční kraslic ozdobených tradičními technikami. Galerie kraslic, která sídlí v Libotenicích, je svou sbírkou naprosto ojedinělá. Někteří členové Asociace malířek a malířů kraslic ČR přijeli také v tomto roce předvádět tradiční techniky zdobení jako je voskový reliéf, vosková batika, drátování nebo vyškrabování, zdobení slámou atd. Součástí výstavy byly kraslice vytvořené v dětské soutěži v kategoriích dětí od 6 do 18 let. Vystavené byly také panenky v krojích ze soukromé sbírky paní Lenky Volkové.

Během výstavy probíhaly další doprovodné programy. 13. dubna večer tak knihovna ožila jarními řemesly a návštěvníci si je mohli prakticky vyzkoušet při akci Svět jarních řemesel. Zájem byl obrovský. Celý duben byla v knihovně také k vidění výstava panenek z kukuřičného šustí od paní Heleny Malinjakové. Výstava „Kraslice v Kraslicích“ se letos setkala s velkým zájmem návštěvníků jak z domova tak i ze zahraničí.

Marta Maštalířová


Ohlédnutí za Březnem – měsícem čtenářů

V březnu knihovna uspořádala řadu akcí pro veřejnost například autorské čtení pro děti, besedu s Vladimírem Bružeňákem, knihovnickou dílnu, středeční čtení, projekt Knížka pro prvňáčka, literární besedy pro děti, labužnické čtení, soutěž Nekoktám, čtu a na závěr také Noc s Andersenem. Knihovnu v březnu navštívilo celkem 1380 uživatelů, kteří si půjčili 1580 knih a 206 časopisů. Do knihovny se v rámci vyhlášené amnestie přihlásilo 11 dětí a 5 dospělých nových čtenářů. Děkujeme za přízeň a zároveň zveme k návštěvě dubnových akcí, především výstav Kraslice v Kraslicích, Lidové zvyky a tradice: výstava panenek z kukuřičného šustí a Svět jarních řemesel.

Marta Maštalířová


Nos s Andersenem 2019

Na závěr Března – měsíce čtenářů se v kraslické knihovně konala již šestnáctá Noc s Andersenem. Páteční program začal přáním pěkného nocování nejen od pozvaných hostů, ale také od ducha komorníka, který v naší knihovně bydlí. Děti během večera plnily všelijaké úkoly. Navštívil je tradičně také pan Andersen v podobě krásného divadelního pásma divadelního souboru Trosky. Moc děkujeme. Po večeři děti poslouchaly veřejné čtení, zahrály si na pravé televizní noviny a hrály si na profese s tím spojené. Připomněli jsme si 70. výročí nakladatelství Albatros výrobou ptáčka albatrosa nesoucího symbolicky knihu v zobáčku. Vyluštěním tajného písma děti skládaly dohromady, jak vlastně vzniká knížka a jakou cestu urazí, než se ke čtenářům dostane. Po prudké polštářové bitvě a nočním čtení, kdy děti se zájmem poslouchaly, hlavní večerní program skončil. Letošní Noc se velmi protáhla, takže některé spáče nebylo možné ráno dostat ze spacáků. Na pomyslný čtenářský trůn byli ráno posazeni všichni, protože se sešli opravdu výborní čtenáři. Po rychlé rozcvičce, snídani a rozdání odměn už zbývala jen společná fotografie a na závěr básnička Františka Hrubína Co je knížka? Děti ji zvládly na výbornou. Děkuji všem, kteří s Nocí pomáhali. Několik fotografií na závěr, kde se můžete podívat, jak si to děti pěkně užily.

Marta Maštalířová


Březnová knihovnická dílna

21. března 2019 se v knihovně sešly děti na další knihovnické dílně, která byla zaměřena na recyklaci starých knih. Děti během dvou hodin vyrobily krásné dekorace z proužků potištěného papíru většinou na zavěšení do okna. Dalším výrobkem nebo dárkem byli motýli, kteří na barevném podkladu měli křidýlka z listů starých knih. Dílničky se zúčastnilo devět dětí a jedna maminka. Všichni si vytvořili hezké věci s vědomím, že ne všechno se musí hned vyhodit, ale můžeme to ještě využít třeba pro pěknou dekoraci.

Marta Maštalířová


Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2018/2019

Městská knihovna Kraslice se po několikáté zapojila do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem je podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost především u dětí, které v daném školním roce ukončí první třídu. Projektu se zúčastnily čtyři první třídy v Kraslicích a v průběhu měsíce března navštívily knihovnu. Knížka Daniely Krolupperové Bubáček byla pro společné čtení jako stvořená. Děti si poslechly příběh o Lukášovi a jeho kresleném strašidýlku Bubáčkovi. Na základě pozorného vnímání pak dovedly Bubáčka nakreslit, popsat jeho vlastnosti a dokonce mu namalovat svůj vlastní dárek. Moc děkuji všem učitelkám za příjemnou spolupráci a budu se těšit na konec školního roku. Vyvrcholením projektu je totiž to, že se z prvňáčků najednou stanou praví čtenáři.

Marta Maštalířová


Krajské kolo soutěže „Nekoktám, čtu!“ 2019

V pátek 15. března 2019 se v Krajské knihovně v Karlových Varech konalo krajské kolo 5. ročníku soutěže „Nekoktám, čtu!“ Každá se sedmnácti přihlášených knihoven měla svá želízka v ohni. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: žáci 4. a 5. tříd. Čtyřčlenná porota bedlivě sledovala každého čtenáře, jak se zhostí svého úkolu. Hodnotila hlavně plynulost, hlasitost, výslovnost a porozumění textu. Závěrečné vyhodnocení bylo velmi napínavé.

V kategorii žáků 4. tříd obsadila Karolína Baláková překrásné druhé místo a přivezla tak domů medaili a v kategorii žáků 5. tříd obsadila Veronika Zandtová také velmi krásné šesté místo. Obě kategorie vyhráli zástupci chebské knihovny a patří jim velká gratulace. Po vyhlášení následovala prohlídka knihovny, především pak oddělení pro děti, potom dobrý oběd a šťastný návrat domů.

Chtěla bych ještě jednou popřát oběma dívkám ke krásnému umístění a poděkovat za vzornou reprezentaci kraslické knihovny. Děkuji také za příjemnou spolupráci s oběma základními školami. Připomínám, že knihy z místního kola už jsou ve volném výběru a děti si je mohou v knihovně půjčit.

Marta Maštalířová


Autorské čtení s Janem Opatřilem

7. března 2019 uspořádala Městská knihovna Kraslice v rámci akce Březen - měsíc čtenářů autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem. Jeho knížky o kapříku Metlíkovi jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Žáci třetích tříd si užili pěkné dopoledne. Měli spoustu dotazů - například jak dlouho vzniká jeden díl knihy a kdo se na něm podílí. Děti si mohly zakoupit drobné upomínkové předměty nebo získat autorům vlastnoruční podpis. V knihovně nastala příjemná atmosféra, zvláště když nastalo tzv. „kapří“ ticho. Děkuji všem paním učitelkám za hezkou spolupráci.

Marta Maštalířová


Beseda s Vladimírem Bružeňákem

V pondělí 4. března 2019 se uskutečnila v Městské knihovně beseda s panem Vladimírem Bružeňákem. Tématem byla nová regionální publikace s názvem „Století Velké války“, která mapuje pomníky vojáků padlých v první světové válce. Dále také mapuje zajatecké tábory na území dnešního Chebska, Sokolovska, Karlovarska a částečně i Plané u Mariánských Lázní. Návštěvníci si vyslechli zajímavé povídání o tom, kde se v Kraslicích a okolních obcích pomníky nacházejí, jakou mají historii a jak vypadají v současné době. Tuto novou knihu si můžete zakoupit v Kulturním a informačním centru v Kraslicích nebo půjčit v Městské knihovně.

Marta Maštalířová


Březen – měsíc čtenářů 2019

Městská knihovna Kraslice se i letos připojuje k 10. ročníku akce Březen – měsíc čtení. Protože v březnu oslavíme již 15 let provozu v secesní vile, nabízíme při této příležitosti uživatelům celý měsíc roční registraci zdarma a spoustu dalších akcí. Těšíme se na vás.

Marta Maštalířová


5. ročník soutěže „Nekoktám, čtu!“

Ve čtvrtek 28. února 2019 se v kraslické knihovně konalo místní kolo soutěže ve čtení „Nekoktám, čtu!“ Soutěž probíhala ve dvou kategoriích a porota hodnotila především plynulost, hlasitost, výslovnost, intonaci, nonverbální projev a zvláště také porozumění textu. Všechny děti se čtení zhostily výborně. Rozhodování bylo velmi těžké. Do krajského kola soutěže postupují v kategorii žáků 4. tříd Karolína Baláková z 2. ZŠ Dukelská Kraslice a v kategorii žáků 5. tříd Veronika Zandtová z 1. ZŠ Havlíčkova Kraslice. Moc gratulujeme a držíme palce. Krajské kolo se koná 15. března 2019 do 9.00 v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Marta Maštalířová


Masopustní dílnička

Ve čtvrtek 14. února 2019 se v knihovně děti sešly na letošní první dílničce. Byla věnovaná výrobě masopustních masek a škrabošek na obličej. Děti sipostupně vybarvily vybrané šablony zvířátek a šašků, vystříhaly si je a s pomocí knihovnic přivázaly gumičky. Byla to velká zábava pro všechny, celkem přišlo 14 dětí a tři dospělí. Někdo stihl dokonce tři masky. Zvlášť musím pochválit především malé děti, které se úkolů zhostily velmi dobře a povedly se jim krásné masky.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Schválený finanční plán na rok 2018