Fotografická soutěž „Kraslice ve fotografii“ je prodloužena do konce srpna 2017.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice
IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty - Výtvarnická dílna: Duch Krušných hor Rudovřes a Výstava soviček


Hry bez hranic aneb knihovnice dětem 2017

Letošní knihovnická akce Hry bez hranic proběhne 20. května 2017 v Nejdku na téma Setkání národů. Vybraným státem je Portugalsko, podle toho se děti vystrojí, připraví si vlajku a pozdrav. Soutěže budou probíhat v prostorách knihovny v Nejdku, v informačním centru a na nejdecké křížové cestě. Knihovnu v Kraslicích budou tentokrát reprezentovat Daniel Krásný, Samuel Kursa, Adéla Brunnerová a Sára Mrázová. Držme jim palce!!!

Marta Maštalířová


Knížka pro prvňáčka

V rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2016/2017 navštívili knihovnu žáci prvních tříd 2. ZŠ Dukelská Kraslice. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti již od první třídy. Společných čtením byla tentokrát milá knížka Daniely Krolupperové Bubáček. Na základě poslechu děti plnily jednotlivé úkoly, např. práce s písmeny, porozumění obsahu příběhu, vnímání vlastností hlavního hrdiny. Výtvarně zpracovaly hlavní postavu, obrázky si pak odnesly sebou do třídy. Odměnou pro ně bude knížka – původní česká novinka, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Letos je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii, kterou děti obdrží ještě s jinými překvapeními na dalším čtení v měsíci červnu.

Marta Maštalířová


Jarní dílna

27. dubna 2017 se konala druhá letošní dílnička na téma jaro. Děti vyráběly technikou tkaní z papírových proužků jarní košíčky. Podle obkreslené šablony si nejdříve vytvořily základ košíku, který potom opletly proužky a tvořily mozaiku jako na opravdovém košíku z proutí. Výrobky si dozdobily podle své fantazie a měly z nich opravdu radost.

Marta Maštalířová


Křest knihy Milana Hlouška

19. dubna 2017 se v Městské knihovně konal křest knihy Letní dny bez konce. Milé povídání se zástupci nakladatele se hezky protáhlo. Téměř padesát návštěvníků a čtenářů knihovny si mohlo knihu nechat podepsat od autora. Příjemný večer byl zakončen symbolickým pokřtěním knihy vodou z řeky Svatavy. Knihu si můžete půjčit v Městské knihovně nebo zakoupit v Kulturním a informačním centru.

Marta Maštalířová


Březen 2017 v knihovně

V měsíci březnu navštívilo městskou knihovnu při různých příležitostech a akcích uspořádaných pro veřejnost přibližně 1800 uživatelů. Přihlásilo se celkem 25 nových dětských čtenářů a 6 dospělých. Konala se knihovnická dílna na téma čtení – recyklace starých knih, které se zúčastnilo 23 děti a 5 dospělých. Dětští čtenáři se při autorském čtení seznámili se spisovatelem Janem Opatřilem, který jim četl ze svých knih o kapříku Metlíkovi. I středečního čtení se zúčastnilo hodně dětí – poslouchaly ukázky z knihy Policejní pohádky v podání paní knihovnice. Měsíc březen pak vyvrcholil akcí Noc s Andersenem.

Marta Maštalířová


18. výstava Kraslice v Kraslicích

6. – 9. 4. 2017 uspořádala městská knihovna již 18. výstavu Kraslice v Kraslicích. Byla zde vystavena část expozice Asociace malířů a malířek kraslic, která sídlí v Libotenicích a má zde Galerii kraslic. Na výstavě byly k vidění kraslice zdobené tradičními technikami, mezi které patří zdobení dužinou jezerní sítiny, voskový reliéf, vosková batika, zdobení slámou a škrabané kraslice. Součástí výstavy byly praktické ukázky tradičního zdobení kraslic některými členy Asociace a dále zdobení perníčků, výroba dekorací z kukuřičného šustí, pletení pomlázek, v neposlední řadě také přehlídka výrobků zdravotně postižených z chráněných dílen Zdraposo Sokolov. Asociace také jako každý rok měla k prodeji své vlastní výrobky a samozřejmě také mistrovské kraslice. Lidé si na výstavě mohli prohlédnout i výrobky Domu dětí a mládeže Kraslice. Děkujeme všem, kteří k nám do Kraslic přijeli předvádět stará řemesla a snaží se tak o zachování lidových tradic našich předků.

Marta Maštalířová


Noc s Andersenem 2017

31. března 2017 se v kraslické knihovně opět nocovalo, tentokrát 18 dětí a 5 dospělých. Na úvod nás přišel pozdravit pan starosta a pak už se program rozběhl. Nejdříve děti luštily tajné písmo, pozdravil je duch naší knihovny –duch komorníka. Součástí hlavního programu bylo divadelní pásmo o životě Andersena v podání našeho divadelního spolku Trosky. Následovala soutěž – děti poslouchaly čtené pohádky a poznávaly jejich názvy. Dále jsme skládali puzzle, společně četli pohádku o císařových nových šatech, které potom děti také vytvořily ze staré záclony. Další část byla věnována jak jinak než Čtyřlístku. Přečetli jsme si o každé postavě malou zprávičku, potom celý komiksový příběh o zeleném klobouku z časopisu Čtyřlístek. Děti také luštily 10 rozdílů mezi dvěma čtyřlístkovými obrázky. Po dobré večeři jsme se všichni uložili do spacáků a vyslechli na dobrou noc příběh Čtyřlístku v pohádkové říši. Ráno po malé rozcvičce a dobré sladké snídani jsme odměnili již tradičně všechny spáče a rozešli se domů.

Marta Maštalířová


Výsledky krajského kola soutěže „Nekoktám, čtu“ 2017

V pátek 3. března 2017 se v Karlových Varech vybírali nejlepší čtenáři z 15 knihoven karlovarského kraje. Za kraslickou knihovnu byly vybrány v místním kole Kateřina Minaříková v kategorii žáků 4. tříd a Eva Nguyen v kategorii žáků 5. tříd. Všechny zúčastněné děti četly neznámý text z nových knížek a jejich výkon hodnotila čtyřčlenná porota. Kateřina obsadila v celkovém pořadí překrásné třetí místo a Evička také velmi pěkné páté místo. Před vyhlášením výsledků jsme si společně prohlédly krajskou knihovnu a hlavně dětské oddělení. Byl to pro nás příjemně strávený den. Ještě jednou moc gratuluji za vzornou reprezentaci knihovny.

Marta Maštalířová


Kraslice ve fotografii

Historické fotografie Kraslic si můžete prohlednou v naší galerii.

 

TOPlist
Návrh finančního plánu na rok 2017