Kraslická knihovna vyhrála 1. místo 15. ročníku soutěže Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Gratulujeme !!!
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 777010826, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakát - výstava kraslice v Kraslicích


Hry bez hranic 2023 – Karlovy Vary – Kraslice vyhrály 1. místo!!!

Hry bez hranic 2023

V sobotu 20. května 2023 se v Karlových Varech konal 15. ročník soutěže Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Knihovny Karlovarského kraje ve spolupráci s Klubem dětských knihoven mezi sebou soutěžily tentokrát na téma Filmové rodiny.

Děti se připravovaly na různá stanoviště, kde je čekaly zajímavé úkoly. Předvedly znalost filmových dvojic, filmových příběhů a postav, navíjely pomyslný film na filmový kotouč. Také určovaly předměty, které nějak souvisejí s filmem a natáčením. V neposlední řadě vytvořily masky postav – vybraly si Medvídka Pú. Namalovaly si transparent a připravily scénku na vystoupení před ostatními soupeři.

V konkurenci patnácti knihoven naše družstvo ve složení Simona Andělová (Tygřík), Nela Martinková (Medvídek Pú), Gabriela Klobušická (Ijáček) a Adam Darányi (Kryštůfek Robin) vybojovalo překrásné 1. místo a přivezlo tak domů vytoužené medaile. Všem dětem ještě jednou moc gratuluji, děkuji za vzornou reprezentaci a věřte, že radost byla obrovská.

Během letních měsíců bude v knihovně k vidění výstava fotografií a předmětů z těchto Her. Přijďte se podívat.

Marta Maštalířová


Soutěž Nekoktám, čtu 2023 – výsledky krajského kola

28. dubna 2023 proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech krajské a zároveň závěrečné kolo soutěže ve čtení – Nekoktám, čtu. Naše čtenářky Anička Winkelhöferová a Šárka Plášilová obsadily v celkovém hodnocení 4. místo, kdy obdržely čestný diplom za účast a ostatní dárečky. Odvezly si také cenné zkušenosti ze čtení před větším publikem a setkaly se také s různými osobnostmi, například se spisovatelem Štěpánem Javůrkem. Součástí návštěvy knihovny byla i prohlídka dětského oddělení. Děkuji oběma dívkám za vzornou reprezentaci kraslické knihovny a přeji příjemné zážitky při čtení nových knížek.

Marta Maštalířová


Jarní dílnička pro děti

20. dubna 2023 si děti přišly do knihovny vyrobit jarní zápichy z ptáčků. Dílničky se zúčastnilo 11 dětí a všechny si odnášely krásné jarní dekorace. Některé děti dokonce stihly vytvořit několik kousků a mohly tak obdarovat celou rodinu. Děkuji za tvořivou náladu a přeji ještě jednou hezké jaro.

Marta Maštalířová


Soutěž Nekoktám, čtu 2023.

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se v knihovně konalo místní kolo 7. ročníku soutěže Nekoktám, čtu. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – čtou děti ze 4. a 5. tříd základních škol. Výherců třídních kol přišlo číst celkem osm a čtyřčlenná porota hodnotila především plynulost, hlasitost, výslovnost, rychlost, celkový projev a samozřejmě také porozumění textu. Každý čtenář měl krátkou chvilku na to, aby se seznámil s textem a připravil se ke čtení. Na řadu přišla i tréma. Všech osm dětí si vysloužilo krásné odměny, ale hlavně krásnou novou knížku. Do krajského kola porota nominovala v kategorii žáků 4. tříd Annu Winkelhöferovou (ZŠ Havlíčkova) a v kategorii žáků 5. tříd Šárku Plášilovou (ZŠ Havlíčkova). Všem dětem děkuji za pěkné výkony a do Karlových Varů přeji hodně štěstí. Tento rok bude mezi sebou soutěžit 17 knihoven.

Marta Maštalířová


Noc s Andersenem v naší knihovně.

Celostátní akce Noc s Andersenem proběhla v kraslické knihovně 31. března 2023. Během večerního a nočního programu děti předvedly své čtenářské dovednosti a za souhlasu ducha naší knihovny zde mohly přenocovat. Plnění jednotlivých úkolů, hádanek, křížovek a luštění děti velice bavilo. Vyzkoušely si vlastní čtení, ale byly i posluchači veřejného čtení. Tentokrát to bylo z knížky Z deníku kocoura Modroočka, kterou překrásně ilustrovala paní Helena Zmatlíková, jejíž výročí narození jsme si připomněli. Děti také kreslily svou pohlednici, která byla věnovaná našemu pohádkovníku. Roste na zahradě knihovny od roku 2005, jde o javor dlanitolistý a letos je mu už 18 let. Během ranní rozcvičky mu děti popřály a ozdobily ho. Králem letošní Noci s Andersenem byl zvolen Ondřej Kříž, který nás všechny okouzlil svým vtipem a všichni si ho oblíbili. Děkuji všem za krásnou atmosféru, věřím, že děti na spaní v knihovně jen tak nezapomenou.

Marta Maštalířová


Březen – měsíc čtenářů v naší knihovně – malá statistika.

Celkem navštívilo knihovnu 659 čtenářů, 120 uživatelů internetu, 264 bylo návštěvníků literárních besed, 14 návštěvníků se zúčastnilo knihovnických dílen.

Půjčilo se 1030 tištěných dokumentů, 150 periodik, bylo vyřízeno 46 rezervací knih a 196 prolongací dokumentů. Odhadovaná návštěvnost obou výstav byla 880 návštěvníků. Amnestii pro přihlášení využilo 20 nových dětí a 4 dospělí čtenáři. Celkovou amnestii využilo veliké množství uživatelů.

Marta Maštalířová


Výstava „Kraslice v Kraslicích“

22. ročník výstavy „Kraslice v Kraslicích“ se konal od 23. do 26. března 2023. Vystavovaná expozice byla zapůjčena z Galerie kraslic v Libotenicích, kde má sídlo Asociace malířek a malířů kraslic České republiky. Její členové na výstavě předváděly tradiční způsoby zdobení velikonočních kraslic. Dále byla k vidění tradiční jarní řemesla, výtvarné a keramické výrobky dětí z Domu a mládeže v Kraslicích. Ozdobou výstavy byly krojované panenky ze sbírky Galerie a panenky paní Ing. Lenky Volkové, která kromě zdobení kraslic šije také lidové kroje. Během čtyř dnů navštívilo výstavu přes 800 návštěvníků. Věřím, že výstava se stala inspirací pro děti i dospělé a navodila atmosféru blížícího se jara.

Marta Maštalířová


Březnová knihovnická dílna pro děti

Ve čtvrtek 16. března 2023 se konala v knihovně další dílnička pro děti. Tentokrát byla na téma Březen – měsíc čtenářů a zaměřena byla na výrobu veliké visačky na dveře. Děti si nejdříve obří visačku obkreslily a vystřihly. Potom si z několika krásných citátů o knížkách vybraly ten, který se jim líbil. Krasopisně ho nadepsaly na visačku a tu si pak dotvořily podle své fantazie. Posuďte sami, jak se jim práce povedla. Dílničky se zúčastnilo 7 dětí.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílnička pro dospělé

14. března 2023 se uskutečnila letošní první dílnička pro dospělé. Zúčastnilo se jí sedm zájemců, kteří se nechali zlákat námětem dílny. Tím byla recyklace použitého papíru. Na základě knihovního fondu jsem vybrala zajímavé tituly, které se zabývají zpracováním papíru ve všech podobách. Vytvořily jsme postupně různými technikami květiny, srdíčka, růže, dekorace ze svačinových pytlíků, vlastnoručně točený papírových provázek. Tyto části pak posloužily k výrobě jednotlivých dekorací. Fantazii se meze nekladou a na mnohých bylo vidět, že se do práce pustily s opravdovým zápalem. Děkuji všem za velmi milou atmosféru. Knihy tohoto typu najdete v katalogu pod klíčovým slovem dekorace z papíru.

Marta Maštalířová


Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka 2022/2023

Během měsíce března proběhla v knihovně literární dopoledne pro děti prvních tříd základních škol v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka. Tohoto projektu se naše knihovna zúčastňuje po několikáté. Je určen pro děti, které se písmenka teprve učí a má základní úkol – nabídnout dětem knížky a čtení jako zdroj informací, inspirace, učení a hlavně zábavy. Na všechny prvňáčky čeká nová knížka, která je napsána pouze pro tento projekt a není tři roky k dostání v žádné obchodní síti.

Děkuji všem paním učitelkám za milou spolupráci a moc se těším na červen, kdy děti čeká v knihovně nejedno překvapení

Marta Maštalířová


Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhly v Městské knihovně v Kraslicích besedy pro děti 4. a 5. tříd obou základních škol se spisovatelkou pí. Michaelou Fišarovou. Během povídání jim představila několik knih ze své knižní řady Třídnice 4. B. Hranými a čtenými ukázkami ji doprovázel herec Miroslav Reil. Děti se také dozvěděly, jak knížky vznikají a jakým způsobem paní spisovatelka své nápady pro psaní získává. Všechny její tituly si můžete v naší knihovně půjčit nebo si je rezervovat.

Marta Maštalířová


Přihláška na Noc s Andersenem 2023

Milé děti, přihlášku na Noc s Andersenem najdete zde, nebo si pro ni přijdete do knihovny. Připomínám, že akce je vhodná pro děti, které mají rády knížky, čtení, literární příběhy a postavy a které se nebojí přespat v naší knihovně. Noc je určena dětem třetích a čtvrtých tříd, nejlepším předpokladem je již aktivní přihlášený čtenář. Přihláška se odevzdává v knihovně nejpozději 27. března do 17.00 hodin. Letošní nocování proběhne v pátek 31. března.

Marta Maštalířová


Masopustní dětská dílnička.

První letošní dílna pro děti se v knihovně konala 16. února 2023. Jejím tématem byl samozřejmě masopust. Děti si přišly vytvořit klasickou škrabošku. Nejdříve bylo jejich úkolem vystříhat, podlepit pevný základ a pak už mohly tvořit. Barevné kreace byly jedna hezčí než druhá. Dílničky se tentokrát zúčastnilo 12 dětí, dokonce i jeden tatínek. Všichni si to krásně užili a moc jim to slušelo.

Marta Maštalířová


Daniel Vydra – komiksový workshop

V úterý 14. února 2023 ožila knihovna komiksem. Žáci sedmých tříd obou kraslických základních škol přišli na setkání s panem Danielem Vydrou autorem komiksů. Předvedl jim základních práci s panely a stripovými okny, představil rysy a prvky klasického komiksu. Na příkladu krátkých příběhů si děti vyzkoušely tvorbu textu do bublin, vyzkoušely si komiks vytvořit. Jedna skupina pak celý svůj výtvor sehrála jako zdramatizovanou scénku. Musím pochválit obě školy za velmi tvořivý přístup a za krásnou atmosféru. Pan Vydra si je získal. Připomínám, že knihovna vlastní v knihovním fondu přes 300 titulů v komiksovém zpracování včetně japonských mang – přijďte si je k nám vypůjčit.

Marta Maštalířová


„Záložkovna“ – vyhodnocení soutěže.

Od října do prosince 2022 probíhala pro děti soutěž o nejkrásnější ručně vyrobenou knižní záložku. Děti si ji vymyslely samy a jako inspirace jim posloužila říjnová dílnička. Zde se mohly naučit poskládat zvířecí záložku, která se dává na roh stránky. Celkem se soutěže zúčastnilo 106 dětí, a tak měla dětská porota těžkou práci. Podle soutěžního desatera z každé kategorie vybrala tři zástupce. Všechny záložky si můžete v knihovně prohlédnout na výstavě do 24. února 2023. Zvláště děkuji za obří záložku, kterou vytvořily a přinesly děti ze 4.A ZŠ Dukelská Kraslice. Vybraným dětem ještě jednou blahopřeji a děkuji za pilnou práci.

děti mateřských škol: Anna Maščeníková, Adéla Fořtová, František Šutovec

děti 1. stupně základních škol: Šárka Baladová, Marie Holická, Ellis Gerlová

děti 2. stupně základních škol: Lukáš Kotek, Veronika Müllerová, Daniela Balogová

Marta Maštalířová


Geologická přednáška.

V pondělí 23. ledna 2023 se v Městské knihovně konala přednáška pana Dr. Petra Rojíka pod názvem „Sedmero sopečných pahorků na Kraslicku“. Pan Rojík návštěvníkům přiblížil geologickou minulost Rotavy, Jindřichovic, Počátků, Kraslic a Klingenthalu. přivezl s sebou na ukázku také několik druhů kamenů a hornin. Přednášky pro naše čtenáře a návštěvníky dělám proto, aby se jednak něco zajímavého dozvěděli a aby se hlavně do knihovny rádi vraceli. Megalomanskou přednášku pro půl města rozhodně nemám v plánu.

Za polovičatou a mylnou informaci o přednášce uveřejněnou v Sokolovském deníku dne 20. ledna 2023 nenesu žádnou zodpovědnost. Redaktor Jan Buriánek ji zveřejnil bez mého souhlasu a vědomí. Ať. Vzhledem k tomu, že zde nebylo uvedeno, že přednáška je určena pro 30 lidí a je nutno si zavolat a domluvit rezervaci (tak jako na plakátech), vznikla před začátkem přednášky nepříjemná situace. Lidé odcházeli rozhořčení, naštvaní a s nadávkami. Za toto všechno může již zmíněný redaktor. Pěkně děkuji za takovou medvědí službu.

Pro ty, na které se nedostalo, připomínám, že stejná přednáška proběhne v rotavské knihovně ve středu 8. února 2023 od 16.30 hodin. Děkuji touto cestou panu Rojíkovi za zajímavé informace a doufám, že takovou akci co nejdříve v knihovně zopakujeme.

Marta Maštalířová


Vánoční dětská dílnička.

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se uskutečnila letošní poslední dílna. Děti vyráběly voňavé vánoční řetězy. Nejdříve si pomocí šablon vytvořily základ pro výrobu ozdob, které obalovaly ve vánočním koření a v perníku. Hotové tvary nalepovaly na širokou stuhu a doplnily jí vlastnoručně vyrobenou mašličkou. Dílny se zúčastnilo 9 dětí. Děkuji všem za příjemné odpoledne a přeji krásné Vánoce.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Čtenářská gramostnost