POZOR – uzavření knihovny z důvodu revizí knihovního fondu ve dnech 1. - 12. 7. a 5. - 16. 8. 2024.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 777010826, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz, uřední korespondece: doklady@mk-kraslice.cz.

Aktuality

Plakáty: Uzavření knihovny v létě, Výstava obrazů ZUŠ

Plakát: Uzavření knihovny v létě Plakát: Výstava obrazů ZUŠ

Výstava „Šikovné ruce“

Srdečně vás zveme na výstavu „Šikovné ruce“ členů Spolku Němců a přátel německé kultury Kulturverband, jejíž slavnostní vernisáž proběhla 3. června 2024 v 17.00 v Městské knihovně v Kraslicích. Výstava je přístupná v době výpůjčních hodin knihovny PO a PÁ 9.00-17.00 a ST 9.00-18.00 hodin, po domluvě i mimo tyto hodiny a potrvá do 24. června 2024.

Marta Maštalířová


Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Literární beseda o úžasných knížkách spisovatelky Michaely Fišarové proběhla v Městské knihovně 21. května 2024. Děti ze všech čtvrtých tříd obou základních škol v Kraslicích přišly do knihovny, aby se během čtených i hraných ukázek seznámily s jejím knížkami. Představení doplnil herec Miroslav Reil, který svým přednesem všechny zaujal. V knihovním fondu naší knihovny máme všechny tyto knihy k vypůjčení – přijďte si pro ně.

Marta Maštalířová


Projektového vyučování

V pondělí 20. května 2024 se žáci druhého stupně ZŠ Dukelská Kraslice sešli v Městské knihovně, kde pro ně byla připravena přednáška o osobě a životě Julia Meinla, kraslického rodáka. V rámci „projektového vyučování“ se během dvouhodinového povídání dozvěděli spoustu informací. K dispozici byly také fotografické regionální publikace o Kraslicích. Prezentace celého projektu proběhne v pátek, moc držím palce a děkuji všem za příjemnou spolupráci.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic Mariánské Lázně – vodní strážci z Kraslic vyhráli 1. místo!!!

Letošní Hry bez hranic aneb knihovnice dětem se konaly v Městské knihovně v Mariánských Lázních 18. května 2024. Jejich tématem byla voda a prameny. Tuto akci každoročně pořádá Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a šlo o 16. ročník. Měsíční příprava čtyřčlenného družstva probíhala velmi intenzivně, děti si vyráběly odpovídající kostým, připravovali si úvodní představení a také se seznámily s informacemi o městě. Vzhledem k tomu, že nepřálo počasí, tak se celé Hry konaly uvnitř budovy knihovny a podmínky nebyly lehké.

Po úvodním představení družstev následovala jednotlivá stanoviště s úkoly, které si děti náramně užily. Během dopoledne bylo jasné, že mají pěkné hodnocení. Překvapení přišlo v ZUŠ po divadelním představení, kdy všechna ostatní družstva přeskočili o deset bodů a tím zvítězili. Radost byla opravdu obrovská, protože po loňském 1. místě v Karlových Varech to nikdo nečekal.

Blahopřeji ještě jednou touto cestou družstvu ve složení Adam Darányi, Matyáš Chval, Amálka Sandnerová a Gábinka Klobušická za vzornou reprezentaci kraslického knihovny. Z fotografií a kostýmů bude v knihovně v 1. patře celé prázdniny uspořádána výstava – přijďte se také podívat.

Marta Maštalířová


dětský klub Hernička klubíčko 1 při DD Kraslice

Během úterního dopoledne 14. května 2024 se v knihovně sešly děti se svými rodiči, které navštěvují dětský klub Hernička klubíčko 1 při DD Kraslice. Prohlédly si tvrdá leporela s hýbacími prvky, zvukovými efekty a učily se také, jak se ke knížkám chovat. Maminky se dozvěděly některé základní informace o provozu knihovny a návštěvu se velice pěkně užily.

Marta Maštalířová


Výsledky krajského kola v soutěži Nekoktám, čtu 2024, které se konalo 28. dubna v krajské knihovně v Karlových Varech:

Zástupce v kategorii žáků 5. tříd Michal Kodad se umístil na nebodovaném 4. až 14. místě, zástupce v kategorii žáků 4. tříd Jan Haniš se pro nemoc bohužel nemohl zúčastnit.

Kategorie žáků 4. tříd:

1. místo Městská knihovna Mariánské Lázně

2. místo Městská knihovna Sokolov

3. místo Městská knihovna Cheb

Kategorie žáků 5. tříd:

1. místo Městské knihovna Sokolov

2. místo Městská knihovna Březová

3. místo Městská knihovna Loke

Během soutěže se utkalo v klasickém čtení 14 knihoven v rámci Karlovarského kraje. Součástí pak byl také prohlídka celé knihovny, jejích oddělení, informačního centra a výstavních prostor.

Marta Maštalířová

 

Knížka pro prvňáčka 2024

Knížka pro prvňáčka 2024

Začátkem dubna probíhal v knihovně projekt Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Všechny děti z prvních tříd z Kraslic byly v knihovně, aby si poslechly společné čtení z knížky Bubáček paní Daniely Krolupperové. Během dopoledne následovaly úkoly na čtenářskou gramotnost, kdy se znovu převyprávěl celý příběh z knížky a potom si děti hlavní postavičku také nakreslily. Jejich úkolem bylo namalovat Bubáčkovi dárek, který mu Lukáš z příběhu sám nedal. Dětem už chybí doučit se pár písmenek, aby v měsíci červnu mohly v knihovně předvést to pravé čtení. Už se všichni moc těšíme.

Marta Maštalířová


Dětská knihovnická dílnička

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se sešly děti v knihovně, aby si vytvořily vlastní jarní věneček. Pomocí barevných papírů, krepáků, polystyrenových korpusů a vlastní fantazie vyráběly jarní dekoraci třeba pro maminku. Velice se jim to povedlo, dílničky se zúčastnilo 7 dětí a 2 maminky.

Marta Maštalířová


Místní kolo soutěže Nekoktám, čtu 2024

Místní kolo soutěže Nekoktám, čtu 2024

10. dubna se v knihovně v Kraslicích konalo místní kolo ve čtení. Výherci třídních kol přišli předvést své dovednosti a porota hodnotila především výslovnost, přednes, hlasitost, rychlost a porozumění textu. Každý si mohl vybrat ze dvou titulů, ukázku si připravit a pak co nejlépe přečíst. V kategorii žáků 4. tříd byl nominován Jan Haniš (ZŠ Havlíčkova Kraslice) a v kategorii žáků 5. tříd Michal Kodad (ZŠ Dukelská Kraslice). Velice děkuji všem dětem za pěkné výkony a oběma postupujícím přeji do krajského kola hodně síly, co nejméně chybiček při čtení. Letos soutěží mezi sebou děti ze 13 knihoven Karlovarského kraje a soutěž proběhne v pátek 26. dubna 2024. Držíme všichni palce.

Marta Maštalířová

Kategorie žáků 4. tříd Kategorie žáků 5. tříd

Malá statistika za Březen měsíc čtenářů 2024

BMC - Statistika

Městskou knihovnu v Kraslicích celkem navštívilo 639 čtenářů, 74 lidí využilo veřejný internet, 15 návštěvníků se zúčastnilo knihovnických dílen, 3 děti si přišly poslechnout čtenou pohádku. 12 dětí v knihovně nocovalo při Noci s Andersenem, pohádkové pásmo předvedlo 5 členů divadelního spolku Trosky.

Půjčilo se 1274 tištěných dokumentů, 179 periodik, bylo vyřízeno 28 rezervací knih a 562 prolongací dokumentů. Také bylo poskytnuto 7 meziknihovních výpůjček. Odhadovaná návštěvnost výstav Kraslice v Kraslicích a výstavy ke 20. výročí knihovny v budově secesní vily byla 900 návštěvníků. Amnestii pro přihlášení využilo 9 nových dětí a 4 dospělí čtenáři. Celkovou amnestii využilo veliké množství uživatelů. Celkový počet návštěvníků v měsíci březnu byl 1648.

Marta Maštalířová


Březnová dílna pro dospělé.

V úterý se v rámci Března – měsíce čtenářů konala v knihovně dílnička tentokrát pro dospělé. Tématem byla opět recyklace starého papíru. Návštěvnice se inspirovaly jak knihovním fondem, tak již předem vyrobenými dekoracemi. Materiálem byl veškerý starý papír, který bychom jinak vyhodily do sběru. Výsledkem byly krásně papírové věnce, které jistě budou dlouho dělat radost.

Marta Maštalířová


Výstava Kraslice v Kraslicích 2024

Od 14. do 17. března 2024 se konal 23. ročník tradiční výstavy Kraslice v Kraslicích. Návštěvníci si mohli prohlédnout zapůjčenou část expozice mistrovských kraslic z Galerie kraslic v Libotenicích. Členové Asociace malířek a malířů kraslic České republiky předváděli na výstavě zdobení velikonoční kraslic tradičními technikami: vosková batika, voskový reliéf, zdobení dužinou jezerní sítiny, zdobení slámou. Součástí výstavy bylo také zdobení ostatními technikami jako je například drátování, malování štětcem nebo tzv. résování. K vidění bylo zdobení perníčků a dekorace a panenky z kukuřičného šustí, panenky v krojích od Ing. Lenky Volkové a sbírka kraslic zdobených drátem od pana Karla Klingory, kterou vlastní Městská knihovna. Výstavu doplňovaly keramické výrobky a velikonoční dekorace dětského keramického kroužku při DDM Kraslice. Lidé si mohli prohlédnout, jak vypadala velikonoční razítka České pošty od r. 2000, která ke Kraslicím neodmyslitelně patří.

Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na tom, že letošní výstava byla takto pěkná a měla veliký úspěch. Přispěla k tomu i rodinná atmosféra mezi lidmi, kteří něco dovedou a chtějí se o tom podělit s ostatními.

Marta Maštalířová


Noc s Andersenem 2024

V pátek 22. března se v Městské knihovně konala Noc s Andersenem. Celostátní akce se naše knihovna zúčastnila již mnohokrát, tento rok to byla Noc s číslem 19. Děti navštívil pan Andersen a během divadelního pásma naslouchal múze, která mu šeptala nápady na nové pohádky. Ty je provázely celým večerem. Především to byla Sněhová královna, od jejíhož vydání letos uplynulo už 180 let. Děti plnily různé úkoly, krásně četly pohádku o pejskovi a také si vytvořily papírového ptáčka – symbol nakladatelství Albatros, které letos oslavuje 75. výročí založení. Před půlnocí jsme si zahráli také knižní domino, kde děti podle obálek spojovaly knihy jako kostky domina. Noční čtení uzavřely dvě pohádky – Císařovy nové šaty a Statečný cínový vojáček. Někteří pozdní spáči usnuly až v 2.45 hodin. Ranní vydatný déšť způsobil, že se nekonala pravidelná rozcvička a náš pohádkový keř Knihomil nedostal tu pravou jarní výzdobu. Děti to doženou v tomto týdnu. Doufám, že se všem zdály příjemné sny a že se děti moc nebály. Děkuji kolegyním za pomoc při organizaci Noci a přeji všem krásné jaro třeba s krásnou knížkou.

Marta Maštalířová


Březnová dětská dílnička

V rámci akce Březen měsíc čtenářů se 7. března 2024 v Městské knihovně konala dětská dílna. Děti si přišly vytvořit sovičku moudrosti z vlnitého kartonu, barevných papírů a různých doplňků. Jejich úkolem bylo vyrobit si tělo sovy a to pak dozdobit dle vlastní fantazie. Sedm dětí a dvě maminky si odpoledne u nás náramně užily a děti si se sovami opravdu vyhrály.

Marta Maštalířová


Přednáška o Kraslické dráze II.

V pondělí 26. února 2024 se konala v Městské knihovně v pořadí již druhá přednáška o historii Kraslické dráhy. Tentokrát pan Robert Koutný mluvil zejména o řece Svatavě v souvislosti s železnicí a o historii jednotlivých přemostění. Dále o železničních vlečkách na celé trati Sokolov – Kraslice. Zajímavé bylo povídání o nové zprovoznění trati ve směru do Klingenthalu doplněné spoustou zajímavých fotografií a vzpomínek. Částí přednášky byly informace o motorových vozech řady M 131.1, které se na naší trati také používaly. Diskuse návštěvníků se točila kolem historie nádražní budovy, nádražní restaurace a připravovaných akci pro širokou veřejnost.

Marta Maštalířová


Přihláška na Noc s Andersenem 2024

Noc s Andersenem 2024

Milé děti, blíží se letošní Noc s Andersenem. Přihlášku najdete ZDE, nebo si pro ni přijdete do knihovny. Připomínám, že akce je vhodná pro děti, které mají rády knížky, čtení, literární příběhy a postavy a které se nebojí přespat v naší knihovně. Noc je určena dětem třetích a čtvrtých tříd, nejlepším předpokladem je již aktivní přihlášený čtenář. Přihlášku odevzdávejte nejpozději 18. března do 17.00 hodin. Letošní nocování proběhne 22. března.

Marta Maštalířová


Masopustní dílnička pro děti

Ve čtvrtek 8. února se v knihovně sešly děti na knihovnickou dílnu. Tématem byla výroba veselého masopustního šaška. Z barevných papírů a čtvrtek děti postupně vytvářely tělo, hlavu a ostatní doplňky. Tentokrát celá práce byla bez šablon, takže si všechno nakreslily samy. Dílničky se zúčastnilo 7 dětí a 2 maminky a šašci se velmi podařili, posuďte sami.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Čtenářská gramostnost