Přednáška pana Rojíka je přesunuta na středu 16. února 2022 od 18.30 hodin.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty: Cesta z Kraslic do středu Země - dr. Petr Rojík a čtenářský kroužek


Čtenářský kroužek – 2. schůzka.

Ve středu 24. listopadu se konala v Městské knihovně v Kraslicích již druhá schůzka čtenářského kroužku. Ten funguje při školní družině 2. ZŠ Dukelská Kraslice pod vedením pí. vychovatelky Jitky Hronové. Čtení na pokračování z knížky Zuzany Pospíšilové Případ: Detektivové a zloději kabelek odhalilo další skutečnosti o krádeži. Děti odpovídaly na otázky k textu a kreslily tzv. identikit pravděpodobného pachatele. Kdo bude chtít vědět, jak příběh dopadl, může si knihu půjčit a sám dočíst. Začala také vznikat vlastní kniha čtenářského kroužku – taková malá kronika jednotlivých schůzek. Příště se naladíme na Vánoce a už teď se na společné čtení těšíme.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna – podzim.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se uskutečnila další z knihovnických dílen. Tentokrát bylo téma podzimní příroda. Děti pomocí rozfoukávací a tupovací techniky vytvářely výkres podzimního stromu ve formátu A3. Použily barvy podzimu a nechaly se inspirovat podzimní přírodou. Zúčastnilo se 5 dětí. Vyzkoušely si něco nového a odnesly si domů krásné obrazy.

Marta Maštalířová


16. ročník literární soutěže Pohádkový podzim – vyhodnocení.

Oblíbení literární hrdinové nás provázejí po celé dětství. Letošní Pohádkový podzim byl zaměřen právě na ně. Úkolem dětí bylo odpovědět na deset otázek ormou testu. K dispozici měly ON-LINE katalog na webových stránkách nížky v knihovně i doma a samozřejmě své vlastní znalosti. Soutěže se účastnilo 34 dětí, ale jen 16 z nich mělo všechny odpovědi správně. Slavností předání cen proběhne ve středu 8. prosince v dětském oddělení knihovny. Vylosovaným výhercům srdečně blahopřeji a všem ostatním děkuji za píli a snahu, kterou vypracování soutěže věnovali. Správné odpovědi naleznete zde.

Vylosovaní výherci:

Lukáš Pacovský - 2. ZŠ Dukelská Kraslice

Radek Horváth - ZŠ Opletalova Kraslice

Gabriela Klobušická - 2. ZŠ Dukelská Kraslice

Marta Maštalířová


Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka.

Po dvouleté přestávce navštívil Městkou knihovnu v Kraslicích ilustrátor pan Adolf Dudek. Byly přichystány dvě besedy pro děti 2. tříd obou základních škol. Pohádkové kreslení pana Dudka představuje pomocí klasických pohádek svět malířů a ilustrátorů dětských knih. Hravou formou učí kreslit základní tvary a odporuje výraz, fantazii, tvořivost dětí. Během jednotlivých pohádek se některé děti zapojily jak výtvarně, tak jako herci. Všichni si představení velmi užívali. Děkuji všem učitelkám a asistentkám za milou spolupráci.

Marta Maštalířová


Besedy – samostatná orientace v dětském oddělení knihovny.

Děti ze 4. tříd 2. ZŠ Dukelská Kraslice navštívily 19. října knihovnu, aby se naučily samostatně se orientovat v dětském oddělení. Čekaly na ně připravené úkoly spojené s vyhledáváním autorů a názvů a dalších informací z konkrétních knížek. Povídání bylo o jednotlivých literárních žánrech a bylo zpestřené ukázkami různých druhů knížek např. o podzimní přírodě.

Marta Maštalířová


Čtenářský kroužek ze školní družiny 2. ZŠ Dukelská Kraslice.

Ve středu 20. října 2021 navštívily Městskou knihovnu děti ze školní družiny 2. ZŠ Dukelská Kraslice. Paní vychovatelka Jitka Hronová tam vede čtenářských kroužek pro děti 2. a 3. tříd. Každý týden děti pracují s knížkami a čtou si příběhy s oblíbenými hrdiny. Vždy jednou za měsíc se kroužek uskuteční v knihovně, kde si čteme na pokračování  knížku Zuzany Pospíšilové Případ: Detektivové a zloději kabelek. Po přečtené ukázce následují úkoly na podporu čtenářské gramotnosti a rozvíjení slovní zásoby. Přestože některé úkoly byly trochu těžší, děti si velmi dobře poradily.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna „Skládání z čajových sáčků“.

Ve čtvrtek 21. října 2021 se konala další knihovnická dílna. Děti si z papírových čajových sáčků vyráběly podložky pod hrníček nebo různé věnečky a podložky třeba pod počítačovou myšku. Jako materiál posloužily papírové obaly od různých voňavých čajů, které se nemusejí vyhazovat a jsou vhodné k dalšímu tvoření. Přestože byly děti jen čtyři, moc si dílničku užily a odnášely si domů pěkné dekorace.

Marta Maštalířová


Malá statistika za Týden knihoven (4. – 8. října 2021)

Knihovnu navštívilo celkem 142 čtenářů, 19 uživatelů internetu, přihlásili se 3 dospělí a 2 děti. Půjčeno bylo 292 knih a 38 časopisů. Uskutečnila se literární beseda pro děti 2. třídy 1. ZŠ Havlíkova na téma historie města Kraslic a regionální pověsti. Čtenáři si během týdne prodloužili výpůjčky u 66 knih a rezervovali si 13 titulů z knihovního fondu. Vyhlášenou amnestii a všechny nabízené služby zdarma využilo mnoho čtenářů i anonymních uživatelů.

Marta Maštalířová


 

TOPlist