Městská knihovna Kraslice bude v pátek 31. prosince 2021 pro veřejnost uzavřena.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Vyhlášení výsledků literární soutěže 16. Pohádkový podzim se posouvá, o termínu vás budeme informovat.


Plakáty: Vánoční dílna - Výstava ručních prací.


Knihovnická dílna – podzim.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se uskutečnila další z knihovnických dílen. Tentokrát bylo téma podzimní příroda. Děti pomocí rozfoukávací a tupovací techniky vytvářely výkres podzimního stromu ve formátu A3. Použily barvy podzimu a nechaly se inspirovat podzimní přírodou. Zúčastnilo se 5 dětí. Vyzkoušely si něco nového a odnesly si domů krásné obrazy.

Marta Maštalířová


16. ročník literární soutěže Pohádkový podzim – vyhodnocení.

Oblíbení literární hrdinové nás provázejí po celé dětství. Letošní Pohádkový podzim byl zaměřen právě na ně. Úkolem dětí bylo odpovědět na deset otázek ormou testu. K dispozici měly ON-LINE katalog na webových stránkách nížky v knihovně i doma a samozřejmě své vlastní znalosti. Soutěže se účastnilo 34 dětí, ale jen 16 z nich mělo všechny odpovědi správně. Slavností předání cen proběhne ve středu 8. prosince v dětském oddělení knihovny. Vylosovaným výhercům srdečně blahopřeji a všem ostatním děkuji za píli a snahu, kterou vypracování soutěže věnovali. Správné odpovědi naleznete zde.

Vylosovaní výherci:

Lukáš Pacovský - 2. ZŠ Dukelská Kraslice

Radek Horváth - ZŠ Opletalova Kraslice

Gabriela Klobušická - 2. ZŠ Dukelská Kraslice

Marta Maštalířová


Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka.

Po dvouleté přestávce navštívil Městkou knihovnu v Kraslicích ilustrátor pan Adolf Dudek. Byly přichystány dvě besedy pro děti 2. tříd obou základních škol. Pohádkové kreslení pana Dudka představuje pomocí klasických pohádek svět malířů a ilustrátorů dětských knih. Hravou formou učí kreslit základní tvary a odporuje výraz, fantazii, tvořivost dětí. Během jednotlivých pohádek se některé děti zapojily jak výtvarně, tak jako herci. Všichni si představení velmi užívali. Děkuji všem učitelkám a asistentkám za milou spolupráci.

Marta Maštalířová


Besedy – samostatná orientace v dětském oddělení knihovny.

Děti ze 4. tříd 2. ZŠ Dukelská Kraslice navštívily 19. října knihovnu, aby se naučily samostatně se orientovat v dětském oddělení. Čekaly na ně připravené úkoly spojené s vyhledáváním autorů a názvů a dalších informací z konkrétních knížek. Povídání bylo o jednotlivých literárních žánrech a bylo zpestřené ukázkami různých druhů knížek např. o podzimní přírodě.

Marta Maštalířová


Čtenářský kroužek ze školní družiny 2. ZŠ Dukelská Kraslice.

Ve středu 20. října 2021 navštívily Městskou knihovnu děti ze školní družiny 2. ZŠ Dukelská Kraslice. Paní vychovatelka Jitka Hronová tam vede čtenářských kroužek pro děti 2. a 3. tříd. Každý týden děti pracují s knížkami a čtou si příběhy s oblíbenými hrdiny. Vždy jednou za měsíc se kroužek uskuteční v knihovně, kde si čteme na pokračování  knížku Zuzany Pospíšilové Případ: Detektivové a zloději kabelek. Po přečtené ukázce následují úkoly na podporu čtenářské gramotnosti a rozvíjení slovní zásoby. Přestože některé úkoly byly trochu těžší, děti si velmi dobře poradily.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna „Skládání z čajových sáčků“.

Ve čtvrtek 21. října 2021 se konala další knihovnická dílna. Děti si z papírových čajových sáčků vyráběly podložky pod hrníček nebo různé věnečky a podložky třeba pod počítačovou myšku. Jako materiál posloužily papírové obaly od různých voňavých čajů, které se nemusejí vyhazovat a jsou vhodné k dalšímu tvoření. Přestože byly děti jen čtyři, moc si dílničku užily a odnášely si domů pěkné dekorace.

Marta Maštalířová


Malá statistika za Týden knihoven (4. – 8. října 2021)

Knihovnu navštívilo celkem 142 čtenářů, 19 uživatelů internetu, přihlásili se 3 dospělí a 2 děti. Půjčeno bylo 292 knih a 38 časopisů. Uskutečnila se literární beseda pro děti 2. třídy 1. ZŠ Havlíkova na téma historie města Kraslic a regionální pověsti. Čtenáři si během týdne prodloužili výpůjčky u 66 knih a rezervovali si 13 titulů z knihovního fondu. Vyhlášenou amnestii a všechny nabízené služby zdarma využilo mnoho čtenářů i anonymních uživatelů.

Marta Maštalířová


Beseda o knížkách s podzimní tématikou.

V úterý 12. října 2021 navštívily knihovnu děti ze ZŠ Opletalova Kraslice. Připravena pro ně byla beseda o knihovním fondu a službách knihovny pro děti. Hlavním námětem byly encyklopedie, a to především o přírodě, stromech, ptácích a houbách. Během povídání se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o tom, jaké mohou knihy být. Na závěr si nakreslily obrázky symbolizující podzimní přírodu.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna „Vzpomínka na prázdniny“.

Po dlouhé přestávce se ve čtvrtek 30. září 2021 konala knihovnická dílna. Byla symbolickým rozloučením s prázdninami, kdy odlétají vlaštovky na jih. Naše byly papírové a přišlo si je vytvořit deset šikovných dětí. Každý si vyrobil dva základní typy vlaštovek a hned si je vyzkoušel v akci. Děti je pouštěly ze schodiště v knihovně a náramně se při tom bavily. Podívejte se, jak se jim to povedlo. Všem moc děkujeme za krásné odpoledne a připomínám, že v knihovním fondu je ještě jedna knížka o vlaštovkách s podrobnými návody k zapůjčení.

Marta Maštalířová


Video - Knihovnická dílna „Vzpomínka na prázdniny“.


Výstava: Příběhy kamenů kolem nás.


Literární odpoledne v knihovně.

8. a 10. června navštívily děti ze školní družiny 2. ZŠ Dukelská Městskou knihovnu v Kraslicích. Prvňáčci se přišly něco dozvědět o tom, jak je knihovna rozdělena a celý program byl zaměřen na rozlišení literárních žánrů. Děti čekalo hravé čtení, hry a doplňovačky, společné čtení pohádky O drakovi, co měl rád brambory. Veřejným čtení byla ukázka z knížky Daniely Krolupperové Bubáček, kterého děti nakreslily a obrázky budou vystavené celé prázdniny v knihovně. Děti si také postavily domeček z jednotlivých pohádek, básniček, dobrodružných a fantastických knížek, detektivek a encyklopedií. Odnášely si příjemný zážitek a také to, že čtení je opravdová zábava. Děkuji za spolupráci pí. Hronové a pí. Krupkové a přeji hezký prázdniny.

Marta Maštalířová


Knížka pro prvňáčka 2021.

15. a 17. června proběhlo v prvních třídách obou základních škol předávání knížek pro prvňáčky. Děti dostaly z projektu Knížka pro prvňáčka aneb Už jsem čtenář knížku První školní výlet od spisovatelky paní M. Fišarové, která tři roky nejde sehnat v obchodní síti a je vytvořená pouze pro končící prvňáčky. Zároveň Městská knihovna Kraslice věnovala každému poukázku na roční registraci zdarma, aby si děti mohly vyzkoušet, jaké to je, stát se opravdovým čtenářem. Přeme krásné zážitky u společného čtení a těšíme se na Vás v knihovně.

Marta Maštalířová


ON-LINE výstava - výtvarné práce připomínají 650. výročí povýšení Kraslic Karlem IV. na město královské.

Vystavené výtvarné práce připomínají 650. výročí povýšení Kraslic Karlem IV. na město královské. Výstava potrvá celý březen a duben 2021. Zakládací listinu vytvořily žáci výtvarného kroužku ZUŠ Kraslice pod vedením Mgr. Barbory Brunnerové, ostatní práce pocházejí z různých soutěží pořádaných knihovnou a také z Her bez hranic. Modely Děkanského kostela a secesní budovy knihovny vytvořila pí. Lenka Hamouzová. Fotografie kraslických domů jsou ze soukromé sbírky pana Františka Hejla. V případě otevření knihovny bude výstava přístupná ve výpůjčních hodinách.

Fotografie z výstavy Spolku Krušnohorská krajka.


Galerie výstavy - Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce.

Fotografie z výstavy „Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce“, která z důvodů uzavření knihovny nemohla být zpřístupněna pro veřejnost.

 

TOPlist