Srdečně vás zveme do knihovny na výstavu textilních prací technikou patchwork ze soukromé sbírky pí. Danuše Sokolové.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty: Výstava textilních prací, Knihovnická dílna - kreslené kočky, Lucie Gebouská - přednáška „Kočkolásky“, Týden knihoven - harmonogram.


Pasování na čtenáře 2022 - Dubánek a tajný vzkaz.

Během měsíce června proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Slavnostní akce byla završením projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka. Po dvouleté pauze byli všichni prvňáčci připraveni stát se pravými čtenáři. Předvedli rodičům a hostům, jak umí písmena přečíst, napsat, přečíst krásně celou větu a také dlouhý slib čtenáře. Odměnou jim byla knížka Kláry Smolíkové Dubánek a tajný vzkaz, dále čtenářský deníček a desatero o knihovně. Především ale děti dostaly poukázku na roční registraci zdarma, aby si tak mohly vyzkoušet, jaké to je být pravým čtenářem. Děkuji touto cestou za příjemnou spolupráci se všemi učitelkami a přeji dětem za knihovnu krásné léto a těším se na ně u nás v knihovně na shledanou.

Marta Maštalířová


Nekoktám, čtu – krajské kolo v Karlových Varech

V pátek 27. května 2022 v Krajské knihovně v Karlových Varech konalo závěrečné krajské kolo soutěže Nekoktám, čtu, které vyhlašuje Klub dětských knihoven Karlovarského kraje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Po dvouleté přestávce se letos soutěže zúčastnilo 13 přihlášených knihoven. Kraslickou knihovnu reprezentovali za 4. třídy Simona Andělová (ZŠ Dukelská) a za 5. třídy Jakub Zandt (ZŠ Havlíčkova). Obě děti se umístily na pátém až třináctém místě. Čtyřčlenná porota pečlivě hodnotila všechna kritéria čtení. Soutěž probíhala ve velmi milé atmosféře. Publikum bylo složeno z dětí, knihovnic a také rodičů. V rámci soutěže děti navštívily knihovnu jako takovou, především si prohlédly dětské oddělení. Děkuji za vzornou reprezentaci knihovny a blahopřeji k pěkným výkonům.

Marta Maštalířová


6. schůzka čtenářského kroužku.

Ve středu 25. května 2022 se konala v knihovně poslední schůzka čtenářského kroužku v tomto školním roce. Čtení z oblíbené knížky Miloše Kratochvíla Modrý Poťouch pokračovalo kapitolou o tom, jak na někoho Modrý Poťouch nemůže skočit a jak je důležité si navzájem odpouštět. Všech deset dětí dostalo ode mne velkou pochvalu, protože za celý rok udělaly ve čtení obrovské pokroky a zbavily se především trémy. Děkuji všem za krásnou spolupráci a budu se v příštím školním roce těšit na nové druháčky s pí. Jitkou Hronovou.

Marta Maštalířová


Nekoktám, čtu 2022.

V úterý 17. května 2022 proběhlo v Městské knihovně v Kraslicích místní kolo soutěže Nekoktám, čtu, kterou vyhlašuje Klub dětských knihoven Karlovarského kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zástupci jednotlivých tříd měli vždy na výběr ze dvou titulů, kde měli připravenou ukázku. Hodnotící kritéria byla tato: hlasitost, plynulost, výslovnost, intonace, nonverbální projev a také porozumění textu. Rozhodování bylo těžké, protože děti byly velmi vyrovnané. Do krajského kola v Karlových Varech byli vybráni Simona Andělová v kategorii žáků 4. tříd a Jakub Zandt v kategorii žáků 5. tříd. Držíme palce a všem zúčastněným dětem děkuji za krásný výkon. Krajské kolo se uskuteční v pátek 27. května 2022.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic 2022 – Dalovice.

V sobotu 14. května 2022 se po dvouleté odmlce konaly v Dalovicích Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Šlo o 14. ročník projektu Klubu dětských knihoven, který pořádala Obecní knihovna v Dalovicích. Tématem byly památné stromy, takže všechna soutěžní stanoviště se točila okolo znalostí stromů, plodů a listů, ale také okolo dalovické historie. Děti také předvedly umění skládání básně, hledání odpovědí v obsahu a rejstříku nebo doplňování ztracených slov do pověsti O zkamenělém rytíři. Další disciplíny se týkaly třeba záchrany knih z hořícího zámku, archeologických nálezů na tvrzišti, kresby starého stromu nebo sbírání plodů. Každé čtyřčlenné družstvo si připravilo kostým a úvodní představení. Díky krásnému počasí jsme si to všichni velmi užili. Kraslická knihovna v celkovém ohodnocení obsadila celkové osmé místo. Všem děkuji za vzornou reprezentaci a tvořivý přístup. Knihovnu reprezentovali Gabriela Klobušická, Nela Martinková, Adam Darányi a Ondřej Martinek.

Marta Maštalířová


Zuzana Pospíšilová v kraslické knihovně.

10. května 2022 se v knihovně konaly besedy se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou. Děti z druhých tříd obou základních škol měly možnost popovídat si se skutečnou spisovatelkou, kterou dobře znají ze středečního čtení nebo ze čtenářského kroužku. Ze své bohaté tvorby pro děti jim představila několik krásných knížek, říkala jim své hádanky i básničky a děti velmi krásně spolupracovaly. Moc děkuji za hezkou spolupráci se všemi učitelkami a doufám, že děti odcházely obohacené a krásný zážitek. Děkuji také paní Pospíšilové za dva knižní dary pro naši knihovnu.

Marta Maštalířová


5. schůzka čtenářského kroužku.

Ve středu 27. dubna 2022 se konala další schůzka čtenářského kroužku. Děti tentokrát poslouchaly veřejné čtení a hodnotily, jak četla paní knihovnice. Zaměřily se na hlasitost a plynulost, ale také na případné chyby a nedokonalosti. Knížka od Miloše Kratochvíla o Modrém Poťouchovi se dětem moc líbí. A tak jsme pokračovali další kapitolou. Soustředit se na čtenou ukázku šlo někomu více, někomu méně. Děti pak udělaly také zápis do kroniky kroužku.

Marta Maštalířová


Jarní knihovnická dílna.

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se konala pro děti knihovnická dílna na téma jaro. Děti vyráběly jarní papírovou květinu. Na její základ si slepily veliký zelený korpus z nastříhaného papíru, který pak zdobily kytičkami. Přitom si také vyzkoušely práci s kovovými razničkami a všechen materiál si nejdříve musely připravit. Výsledkem byly krásné jarní kytice.

Marta Maštalířová


Výstava Kraslice v Kraslicích.

Týden před velikonočními svátky se v malém sále Domu kultury uskutečnil již 21. ročník výstavy „Kraslice v Kraslicích“. Od čtvrtka do neděle si mohli návštěvníci prohlédnout zcela ojedinělou expozici velikonočních kraslic ozdobených tradičními technikami, kterou nám zapůjčila Asociace malířek a malířů kraslic ČR přímo z Galerie kraslic v Libotenicích. Někteří členové Asociace přijeli také v tomto roce předvádět tradiční techniky zdobení jako je voskový reliéf, vosková batika, drátování nebo vyškrabování či zdobení jezerní sítinou. Na výstavě byly k vidění nejen originální ručně zdobené kraslice ve vitrínách, ale také panenky v českých a moravských krojích ze soukromé sbírky paní Lenky Volkové, dále pomlázky, perníčky a jiné velikonoční výrobky, které si mohli návštěvníci rovněž zakoupit. Součástí výstavy byly také výrobky dětí z Domu dětí a mládeže Kraslice s jarní tématikou. Děkujeme všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. Poděkování patří rovněž návštěvníkům, kteří si do Domu kultury přišli užít velikonoční a jarní náladu.

Ing. Alena Botlíková, ředitelka Městského kulturního centra Kraslice


Noc s Andersenem 1. 4. 2022

Po dvouleté přestávce se konala v Městské knihovně v Kraslicích Noc s Andersenem. Děti čekal bohatý program zaměřený na čtení, čtenářskou gramotnost a upevňování vztahu ke krásným knížkám. Všichni poznaly, že se v knihovně vlastně moc nespí. Připomněly si 65. výročí časopisu ABC a staly se z nich kocouři Mourrisoni. Skládaly slova podle abecedy, luštily křížovku i tajný nápis, přečetly celé čtenářské desatero a také pohádku od Miloše Macourka O modré tabuli. Během večera si vyrobily krásnou visačku na dveře, aby je při čtení nikdo nerušil. Tajná šifra jim prozradila, kde Mourrison ukryl poklad. Po polštářové bitvě začalo čtení na dobrou noc. Děti si vše krásně užívaly a králem čtenářů se ráno nestal jen jeden, ale rovnou všichni.V taštičkách si kromě dárečků odnášely pohlednici z Noci s Andersenem a duch našeho komorníka nemusel nikomu připomínat, že jsou tu „jen“ na návštěvě. Děkuji všem Mourrisonům za jejich pilnou práci a věřím, že si odnesli krásný zážitek.

Marta Maštalířová


 

TOPlist