27. a 29. prosince 2023 bude Městská knihovna Kraslice pro veřejnost uzavřena.
Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 777010826, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty: Vánoční dílna pro děti, Vánoční dílna pro dospělé, Vánoční čtení, Podzimní dětská dílna, Výstava Krajka a papír.

Plakát: Vánoční dílna pro děti Plakát: Vánoční dílna pro dospělé Plakát: Vánoční čtení Plakát: Výstava Krajka a papír

Návštěva v knihovně

8. a 14. listopadu 2023 přišly do knihovny na první seznamovací návštěvu děti s rodiči, které jsou přihlášené do kroužku Hernička Klubíčko 1 a 2 při Domě dětí v Kraslicích. Děti byly rozděleny do dvou skupinek podle věku 2 roky a 3 roky. Ve spolupráci s paní učitelkou Bc. Natálií Luhovskou, s rodiči a se mnou si postupně prohlížely různé druhy dětských leporel, malé pohádkové knížky, knížky s posuvnými prvky, knížky zvukové a prostorová leporela. Za malou chvíli si na nové prostředí zvykly a dětskou knihovnu opravdu důkladně prohlédly. Rodiče pak dostali základní informace o tom, jak se k nám dostat, jak využít bohatý knihovní fond a kdy je nejvhodnější s malými dětmi do knihovny přijít.

Marta Maštalířová


Podzimní dílnička pro děti

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 přišly děti do knihovny na další dílničku. Tentokrát byl hlavním tématem podzim. Pomocí brčka děti rozfoukáváním vytvořily z barvy na papíru strom, který pak doplnily obtisky různých listů. Rubová strana svým žilkováním vytvořila krásné obrazce. Na dílnu přišlo 9 dětí a 1 maminka a atmosféra byla moc příjemná a kreativní. Děkuji všem za krásné odpoledne. Výrobky jsou vystavené v 1. patře knihovny u podzimní výstavy.

Marta Maštalířová


Vernisáž výstavy „Krajka a papír“

V pondělí 6. listopadu 2023 v 17.00 hodin proběhla v Městské knihovně v Kraslicích vernisáž výstavy „Krajka a papír“. Výstavu zapůjčil Vzdělávací spolek uměleckých řemesel v Praze a jedná se o ručně šitou a paličkovanou krajku spojenou s různým druhem papíru. Kombinací těchto materiálů vznikly oděvní doplňky a dekorační a dárkové předměty. Děkuji všem, kteří v hojném počtu přišli zahájit ojedinělou výstavu, kterou můžete v knihovně navštívit až do 22. prosince tohoto roku.

Marta Maštalířová


Malá statistika Týdne knihoven 2023

Malá statistika Týdne knihoven 2023

V Týdnu knihoven (2. – 6. října 2023) navštívilo knihovnu 47 dětských a 105 dospělých čtenářů, internetové služby využilo 10 dětí a 19 dospělých. Amnestie nalákala mnoho uživatelů, přihlásily se 4 nové děti a 3 noví dospělí. Vypůjčilo se celkem 277 knižních titulů a 74 periodik. Knihovnické dílny se zúčastnilo 6 dětí a 1 maminka. Vyřízeno bylo 11 rezervací a dokumenty si prodloužilo 77 čtenářů. Na literární besedy přišlo 20 dětí a 5 dospělých a byly vyřízeny 3 žádanky meziknihovní výpůjční služby. Výstavu křížkové výšivky navštívilo 20 zájemců. Celkově knihovnu během tří výpůjčních dní navštívilo a služby využilo 235 lidí.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna v Týdnu knihoven 2023

Ve čtvrtek 5. října 2023 se v knihovně konala dílnička pro děti s názvem „Knižní obálka“. Děti měly za úkol na základě povídání o obalu knihy vytvořit svůj vlastní návrh. Inspirací jim byly knižní tituly z fondu a jednalo se převážně o dětskou populárně-naučnou literaturu. Připomněli jsme si jednotlivé náležitosti obálky a její hlavní smysl: zaujmout čtenáře na první pohled. Přišlo 6 děti a 1 maminka a posuďte, jak dobře se svého úkolu zhostili.

Marta Maštalířová


Zářijová knihovnická dílna pro děti.

Ve čtvrtek 21. září 2023 se v knihovně konala první poprázdninová dílna pro děti. Jejím tématem byla recyklace papíru a jeho následné použití pro výrobu různých dekorací. Děti si postupně podle vlastním fantazie vytvořily z papírových ruliček všelijaká zvířátka. Ty pak dozdobily různými dalšími materiály. Inspirací pro ně byly dva knižní tituly: Tvoříme z papírových roliček a Hravé tvoření z papírových roliček. Dílničky se zúčastnilo 9 dětí a 5 dalších návštěvníků. Vládla velmi tvořivá atmosféra a starý papír dostal další smysl.

Marta Maštalířová


Pasování červen 2023

Pasování červen 2023

V červnu proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Akce byla završením projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka. Děti během slavnostního dopoledne předvedly rodičům a hostům, jak umí písmena přečíst, napsat, přečíst krásně celou větu a také dlouhý čtenářský slib. Odměnou jim byla knížka Zuzany Barilové Křeček v letu s ilustracemi Markéty Vydrové. Děti dostaly také čtenářský deníček a ručně malovanou záložku. Pravým a hlavním dárečkem nebyla jen vlastní knížka, ale i poukázka na roční registraci zdarma. Děkuji touto cestou za příjemně strávený čas a přeji dětem krásné léto a těším se v knihovně na shledanou.

Marta Maštalířová


Vernisáž výstavy výtvarných prací

Ve čtvrtek 27. června 2023 se s knihovně konalo slavností předávání vysvědčení a vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kraslice pod vedením Mgr. Barbory Brunnerové. Od 17.00 hodin si mohly rodiče a ostatní návštěvníci prohlédnout výtvarné práce svých dětí a obdivovat jejich tvořivost a obrovské nadání. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli a připomínám, že výstava je přístupná v přízemí knihovny do 25. srpna 2023.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic 2023 – Karlovy Vary – Kraslice vyhrály 1. místo!!!

Hry bez hranic 2023

V sobotu 20. května 2023 se v Karlových Varech konal 15. ročník soutěže Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Knihovny Karlovarského kraje ve spolupráci s Klubem dětských knihoven mezi sebou soutěžily tentokrát na téma Filmové rodiny.

Děti se připravovaly na různá stanoviště, kde je čekaly zajímavé úkoly. Předvedly znalost filmových dvojic, filmových příběhů a postav, navíjely pomyslný film na filmový kotouč. Také určovaly předměty, které nějak souvisejí s filmem a natáčením. V neposlední řadě vytvořily masky postav – vybraly si Medvídka Pú. Namalovaly si transparent a připravily scénku na vystoupení před ostatními soupeři.

V konkurenci patnácti knihoven naše družstvo ve složení Simona Andělová (Tygřík), Nela Martinková (Medvídek Pú), Gabriela Klobušická (Ijáček) a Adam Darányi (Kryštůfek Robin) vybojovalo překrásné 1. místo a přivezlo tak domů vytoužené medaile. Všem dětem ještě jednou moc gratuluji, děkuji za vzornou reprezentaci a věřte, že radost byla obrovská.

Během letních měsíců bude v knihovně k vidění výstava fotografií a předmětů z těchto Her. Přijďte se podívat.

Marta Maštalířová


Soutěž Nekoktám, čtu 2023 – výsledky krajského kola

28. dubna 2023 proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech krajské a zároveň závěrečné kolo soutěže ve čtení – Nekoktám, čtu. Naše čtenářky Anička Winkelhöferová a Šárka Plášilová obsadily v celkovém hodnocení 4. místo, kdy obdržely čestný diplom za účast a ostatní dárečky. Odvezly si také cenné zkušenosti ze čtení před větším publikem a setkaly se také s různými osobnostmi, například se spisovatelem Štěpánem Javůrkem. Součástí návštěvy knihovny byla i prohlídka dětského oddělení. Děkuji oběma dívkám za vzornou reprezentaci kraslické knihovny a přeji příjemné zážitky při čtení nových knížek.

Marta Maštalířová


Jarní dílnička pro děti

20. dubna 2023 si děti přišly do knihovny vyrobit jarní zápichy z ptáčků. Dílničky se zúčastnilo 11 dětí a všechny si odnášely krásné jarní dekorace. Některé děti dokonce stihly vytvořit několik kousků a mohly tak obdarovat celou rodinu. Děkuji za tvořivou náladu a přeji ještě jednou hezké jaro.

Marta Maštalířová


Soutěž Nekoktám, čtu 2023.

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se v knihovně konalo místní kolo 7. ročníku soutěže Nekoktám, čtu. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – čtou děti ze 4. a 5. tříd základních škol. Výherců třídních kol přišlo číst celkem osm a čtyřčlenná porota hodnotila především plynulost, hlasitost, výslovnost, rychlost, celkový projev a samozřejmě také porozumění textu. Každý čtenář měl krátkou chvilku na to, aby se seznámil s textem a připravil se ke čtení. Na řadu přišla i tréma. Všech osm dětí si vysloužilo krásné odměny, ale hlavně krásnou novou knížku. Do krajského kola porota nominovala v kategorii žáků 4. tříd Annu Winkelhöferovou (ZŠ Havlíčkova) a v kategorii žáků 5. tříd Šárku Plášilovou (ZŠ Havlíčkova). Všem dětem děkuji za pěkné výkony a do Karlových Varů přeji hodně štěstí. Tento rok bude mezi sebou soutěžit 17 knihoven.

Marta Maštalířová


Noc s Andersenem v naší knihovně.

Celostátní akce Noc s Andersenem proběhla v kraslické knihovně 31. března 2023. Během večerního a nočního programu děti předvedly své čtenářské dovednosti a za souhlasu ducha naší knihovny zde mohly přenocovat. Plnění jednotlivých úkolů, hádanek, křížovek a luštění děti velice bavilo. Vyzkoušely si vlastní čtení, ale byly i posluchači veřejného čtení. Tentokrát to bylo z knížky Z deníku kocoura Modroočka, kterou překrásně ilustrovala paní Helena Zmatlíková, jejíž výročí narození jsme si připomněli. Děti také kreslily svou pohlednici, která byla věnovaná našemu pohádkovníku. Roste na zahradě knihovny od roku 2005, jde o javor dlanitolistý a letos je mu už 18 let. Během ranní rozcvičky mu děti popřály a ozdobily ho. Králem letošní Noci s Andersenem byl zvolen Ondřej Kříž, který nás všechny okouzlil svým vtipem a všichni si ho oblíbili. Děkuji všem za krásnou atmosféru, věřím, že děti na spaní v knihovně jen tak nezapomenou.

Marta Maštalířová


 

TOPlist
Čtenářská gramostnost