Otevírací doba knihovny  
 
Oddělení pro dospělé a hudební oddělení: Oddělení pro děti:
3D prohlídka knihovny
Street View
 
Pondělí: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00 Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 12:00   13:00 - 18:00   Středa: 13:00 - 18:00
Pátek: 09:00 - 12:00   13:00 - 17:00   Pátek: 13:00 - 17:00
Kontakt
Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace, Městská knihovna Kraslice
Dukelská 1128/37, 358 01 Kraslice IČO: 70898421, tel.: 352606511-515 a 606171870, email: info.knihovna@mk-kraslice.cz

Aktuality

Plakáty: Středeční pohádkové čtení - Květen a Výstava německo-českého spolku přátelství


Nekoktám, čtu 2022.

V úterý 17. května 2022 proběhlo v Městské knihovně v Kraslicích místní kolo soutěže Nekoktám, čtu, kterou vyhlašuje Klub dětských knihoven Karlovarského kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zástupci jednotlivých tříd měli vždy na výběr ze dvou titulů, kde měli připravenou ukázku. Hodnotící kritéria byla tato: hlasitost, plynulost, výslovnost, intonace, nonverbální projev a také porozumění textu. Rozhodování bylo těžké, protože děti byly velmi vyrovnané. Do krajského kola v Karlových Varech byli vybráni Simona Andělová v kategorii žáků 4. tříd a Jakub Zandt v kategorii žáků 5. tříd. Držíme palce a všem zúčastněným dětem děkuji za krásný výkon. Krajské kolo se uskuteční v pátek 27. května 2022.

Marta Maštalířová


Hry bez hranic 2022 – Dalovice.

V sobotu 14. května 2022 se po dvouleté odmlce konaly v Dalovicích Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Šlo o 14. ročník projektu Klubu dětských knihoven, který pořádala Obecní knihovna v Dalovicích. Tématem byly památné stromy, takže všechna soutěžní stanoviště se točila okolo znalostí stromů, plodů a listů, ale také okolo dalovické historie. Děti také předvedly umění skládání básně, hledání odpovědí v obsahu a rejstříku nebo doplňování ztracených slov do pověsti O zkamenělém rytíři. Další disciplíny se týkaly třeba záchrany knih z hořícího zámku, archeologických nálezů na tvrzišti, kresby starého stromu nebo sbírání plodů. Každé čtyřčlenné družstvo si připravilo kostým a úvodní představení. Díky krásnému počasí jsme si to všichni velmi užili. Kraslická knihovna v celkovém ohodnocení obsadila celkové osmé místo. Všem děkuji za vzornou reprezentaci a tvořivý přístup. Knihovnu reprezentovali Gabriela Klobušická, Nela Martinková, Adam Darányi a Ondřej Martinek.

Marta Maštalířová


Zuzana Pospíšilová v kraslické knihovně.

10. května 2022 se v knihovně konaly besedy se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou. Děti z druhých tříd obou základních škol měly možnost popovídat si se skutečnou spisovatelkou, kterou dobře znají ze středečního čtení nebo ze čtenářského kroužku. Ze své bohaté tvorby pro děti jim představila několik krásných knížek, říkala jim své hádanky i básničky a děti velmi krásně spolupracovaly. Moc děkuji za hezkou spolupráci se všemi učitelkami a doufám, že děti odcházely obohacené a krásný zážitek. Děkuji také paní Pospíšilové za dva knižní dary pro naši knihovnu.

Marta Maštalířová


5. schůzka čtenářského kroužku.

Ve středu 27. dubna 2022 se konala další schůzka čtenářského kroužku. Děti tentokrát poslouchaly veřejné čtení a hodnotily, jak četla paní knihovnice. Zaměřily se na hlasitost a plynulost, ale také na případné chyby a nedokonalosti. Knížka od Miloše Kratochvíla o Modrém Poťouchovi se dětem moc líbí. A tak jsme pokračovali další kapitolou. Soustředit se na čtenou ukázku šlo někomu více, někomu méně. Děti pak udělaly také zápis do kroniky kroužku.

Marta Maštalířová


Jarní knihovnická dílna.

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se konala pro děti knihovnická dílna na téma jaro. Děti vyráběly jarní papírovou květinu. Na její základ si slepily veliký zelený korpus z nastříhaného papíru, který pak zdobily kytičkami. Přitom si také vyzkoušely práci s kovovými razničkami a všechen materiál si nejdříve musely připravit. Výsledkem byly krásné jarní kytice.

Marta Maštalířová


Výstava Kraslice v Kraslicích.

Týden před velikonočními svátky se v malém sále Domu kultury uskutečnil již 21. ročník výstavy „Kraslice v Kraslicích“. Od čtvrtka do neděle si mohli návštěvníci prohlédnout zcela ojedinělou expozici velikonočních kraslic ozdobených tradičními technikami, kterou nám zapůjčila Asociace malířek a malířů kraslic ČR přímo z Galerie kraslic v Libotenicích. Někteří členové Asociace přijeli také v tomto roce předvádět tradiční techniky zdobení jako je voskový reliéf, vosková batika, drátování nebo vyškrabování či zdobení jezerní sítinou. Na výstavě byly k vidění nejen originální ručně zdobené kraslice ve vitrínách, ale také panenky v českých a moravských krojích ze soukromé sbírky paní Lenky Volkové, dále pomlázky, perníčky a jiné velikonoční výrobky, které si mohli návštěvníci rovněž zakoupit. Součástí výstavy byly také výrobky dětí z Domu dětí a mládeže Kraslice s jarní tématikou. Děkujeme všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. Poděkování patří rovněž návštěvníkům, kteří si do Domu kultury přišli užít velikonoční a jarní náladu.

Ing. Alena Botlíková, ředitelka Městského kulturního centra Kraslice


Noc s Andersenem 1. 4. 2022

Po dvouleté přestávce se konala v Městské knihovně v Kraslicích Noc s Andersenem. Děti čekal bohatý program zaměřený na čtení, čtenářskou gramotnost a upevňování vztahu ke krásným knížkám. Všichni poznaly, že se v knihovně vlastně moc nespí. Připomněly si 65. výročí časopisu ABC a staly se z nich kocouři Mourrisoni. Skládaly slova podle abecedy, luštily křížovku i tajný nápis, přečetly celé čtenářské desatero a také pohádku od Miloše Macourka O modré tabuli. Během večera si vyrobily krásnou visačku na dveře, aby je při čtení nikdo nerušil. Tajná šifra jim prozradila, kde Mourrison ukryl poklad. Po polštářové bitvě začalo čtení na dobrou noc. Děti si vše krásně užívaly a králem čtenářů se ráno nestal jen jeden, ale rovnou všichni.V taštičkách si kromě dárečků odnášely pohlednici z Noci s Andersenem a duch našeho komorníka nemusel nikomu připomínat, že jsou tu „jen“ na návštěvě. Děkuji všem Mourrisonům za jejich pilnou práci a věřím, že si odnesli krásný zážitek.

Marta Maštalířová


Malá statistika za Březen – měsíc čtenářů 2022

V březnu navštívilo knihovnu 443 čtenářů a 101 uživatelů internetu. Dílniček se zúčastnilo 16 návštěvníků. Na literární besedy do knihovny přišlo 148 dětí a čtenářského kroužku se zúčastnilo 9 dětí. Během března využilo amnestii pro dlužníky mnoho čtenářů a přihlásilo se také 11 nových dětí a 1 dospělý.

Marta Maštalířová


Projekt Knížka pro prvňáčka 2021/2022

Během měsíce března se po dvouleté odmlce sešly děti z prvních tříd obou základních škol ke společnému čtení v knihovně. Četla jsem jim z knížky Daniely Krolupperové Bubáček a také z knížky Jitky Komendové Neplechy Medvídka Matýska. Během čtení se děti snažily poznat hlavního hrdinu, vnímají jeho pocity a starosti a v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti se učí správně porozumět čtenému textu. Na tento projekt navazuje v červnu pasování na pravé čtenáře, kdy děti předvedou získané čtenářské dovednosti a na které se už moc těším. Odměnou dětem bude dárek v podobě knížky, které se nedá tři roky koupit v běžném obchodě a také roční registrace zdarma pro nového čtenáře.

Marta Maštalířová


4. schůzka čtenářského kroužku

Děti ze čtenářského kroužku se opět sešly na čtení ve středu 30. března 2022. Z knížky Pohádky od Miloše Macourka se četla pohádka O Kateřince a tlustém červeném svetru. Každý měl svůj úryvek a snažil se ho co nejlépe přečíst před ostatními. Děti pak navzájem hodnotily hlasitost, plynulost a srozumitelnost čteného textu a vyměňovaly si zkušenost s překonáváním trémy. Pan Miloš Macourek a jeho pohádky nás všechny moc pobavily.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna pro dospělé.

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů se konala 17. března 2022 knihovnická dílnička pro dospělé. Zúčastnilo se jí šest žen, které přišly, aby si vyzkoušely techniku skládání z čajových sáčků. Využila jsem knihu autorky Ludmily Drozdkové, podle které jsme si postupně zkusily skládání dvou základních dílů pro tvorbu jednoduchých kytiček a tácků pod hrnečky. Při popíjení voňavého čaje tak vznikly krásné dekorace a strávily jsem všechny příjemné odpoledne.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna BMČ

Ve čtvrtek 24. března 2022 se sešly děti opět v knihovně. V rámci Března – měsíce čtení si mohly vytvořit svou vlastní knížku. Bylo na nich, jaké si zvolí téma. Jako námět jim posloužily některé oblíbené knihy a jejich hrdinové. Knížky byly ve tvaru leporela a obsahovaly psaný text, obrazový doprovod i klasickou tiráž. Děti se úkolu zhostily báječně a výsledkem byly krásné „kousky“. Dílničky se zúčastnilo 9 návštěvníků.

Marta Maštalířová


Knihovnická dílna – masopust.

Ve čtvrtek 24. února 2022 se v knihovně konala letošní první dílnička a byla ve jménu masopustu. Zúčastnilo se jí 5 dětí, které se pustily do výroby veselých klaunů. Úkolem bylo vytvořit si z barevného papíru všechny části těla, pěkně je poskládat a potom vytvořit celého šaška. Každý si vyrobil dva různé typy. Při práci děti zjistily, že nic není zadarmo. Výrobky se všem velmi podařily.

Marta Maštalířová


3. schůzka čtenářského kroužku.

Čtenářský kroužek dětí při školní družině Dukelská Kraslice se sešel na své třetí schůzce ve středu 23. února 2022. Společné veřejné čtení tentokrát bylo z knihy Miloše Kratochvíla Modrý Poťouch. Připravené literární ukázky z příběhu četly čtyři děti, ostatní dělaly posluchače a také hodnotily, jak se čtení podařilo. Smyšlenou postavu Poťoucha děti okamžitě prokoukly a zpracovaly ji v krátkém pracovním listu. Knížka od oblíbeného dětského autora se ihned půjčila, ostatní zájemci si ji mohou zarezervovat.

Marta Maštalířová


Masopust v knihovně

Během měsíce února přišly děti z mateřských škol do knihovny na besedy o masopustních tradicích, maskách, průvodech a tradičních jídlech. Povídali jsme si o výrobě masek, děti si některé vyzkoušely. Potom si zahrály na pravý vozembouch a také poznávaly šašky při veselém pexesu. Ve školkách je čekal jejich vlastní karneval, na který se pilně připravovaly. Součástí povídání byla prohlídka výtvarných prací na téma masopust.

Marta Maštalířová


Geologická přednáška

Ve středu 16. února 2022 se v Městské knihovně konala přednáška Dr. Petra Rojíka pod názvem „Cesta z Kraslic do středu Země“. Pan Rojík návštěvníkům velice poutavým způsobem přiblížil geologickou minulost Kraslicka a okolí a přivezl s sebou na ukázku také několik kamenů a hornin. Během večera přišlo na řadu několik zajímavých dotazů, které byly ochotně zodpovězeny. Půdní prostor knihovny se zaplnil do posledního místečka, přednášku navštívilo 24 lidí. Děkuji touto cestou panu Rojíkovi za zajímavé informace a doufám, že takovou akci co nejdříve zopakujeme.

Marta Maštalířová


 

TOPlist